Yuki Sunada in Jakarta

yuki-sunada

[:nl]Yesterday in Jakarta, 26 september 2014, Yuki Sunada received a Gold Award in the category Short Documentary for her movie about ‘Japans Indische Nakomelingen’, titled CHILDREN’s TEARS at IMA, International Movie Awards festival. The 49 minute movie will be screened next … zie verder

Verslag Symposium S.O.O. 20 september 2014

De heer Hiroyuki Kawai aan het woord, en de sprekers en panelleden na afloop. In het geel Mevrouw Gerlinda Swillen van Born of War i.n. Zie voor een verslag van dit uiterst boeiende congres hier het  VerslagSymposium. (Te zijner tijd worden de … zie verder

Geplaatst in HAN