Albert Emmink lid in de Orde van Oranje Nassau

14_04_albert_emmink-580x435 GEFELICITEERD!

In het voetspoor van Dolf Winkler heeft Albert Emmink de jaarlijkse uitwisseling van de leerlingen en studenten in Mizumaki (waar het Kruis Monument staat; zie deze link) en Emmeloord georganiseerd. Maar er is meer:

“Albert Emmink was actief in verschillende bestuursfuncties binnen de grafische bedrijfstak en het Koninklijk Verbond van Grafische Ondernemingen. Hij was daarnaast in de loop der jaren ook actief binnen het maatschappelijk veld bij het opzetten en organiseren van activiteiten en de uitoefening van bestuurlijke functies bij de Stichting Evenementen en Promotie Noordoostpolder, de Stichting Vrienden van Japan, de EHBO en de vrijwillige brandweer. Na de beëindiging van zijn actieve carrière als ondernemer heeft hij zich laten inschrijven als vrijwillige senior expert bij de stichting PUM Nederlandse senior experts en heeft in totaal acht missies voor PUM verricht. Zo is hij onder andere uitgezonden naar Ghana, Armenië, Kyrgyzstan en de Filippijnen. Albert Emmink heeft zich met de uitgevoerde missies ingezet om de sector ‘print’ in diverse landen te verbeteren en daarmee heeft hij een waardevolle bijdrage geleverd aan duurzame armoedebestrijding.”

Reacties zijn gesloten.