Algemene Ledenvergadering JIN (1 maart jl.)

Het afgelopen jaar was een bijzonder druk jaar. In het bestuurlijk jaarverslag 2014 is dat terug te zien (is hier bijgevoegd). Afgelopen zondag hebben de leden in de ALV ook het financieel jaaroverzicht 2014 en de begroting voor 2015 goedgekeurd. De Kascommissie heeft het financieel beheer in orde bevonden. Gesproken is verder over de zoekacties, over het programma voor 2015, en over het 25-jarig jubileum in het vroege voorjaar van 2016. De plezierige en vlotte vergadering begon met een voorstelrondje met en voor de nieuwe leden die we mochten begroeten. Zoals gebruikelijk genoten we daarna van een borrel en de meegenomen lekkernijen.

Klik hier voor BESTUURLIJK JAARVERSLAG JIN 2014

Reacties zijn gesloten.