CENTRUM ’45 -Herfstdag 2007

Herfstdag en Centrum 45

De jaarlijkse Herfstdag is gepland op zondag, 18 november 2007

Nader bericht komt binnenkort of is op onze site gepubliceerd, www.JIN-info.nl.

Het JIN-bestuur is uitgenodigd door het Centrum om een orienterend gesprek te hebben over mogelijke samenwerking. Het Centrum is gespecialiseerd in de zorg voor de naoorlogse generaties. Het gesprek met twee deskundigen van het Centrum heeft op 17 augustus jl. plaatsgevonden. De bestuursleden waren alledrie aanwezig. In het gesprek is de afspraak gemaakt dat de heer Dirk Wepster van het Centrum op de besloten bijeenkomst zoals de Herfstdag traditioneel is, voor onze leden een ´praatje´ zou houden waarin hij de werkzaamheden en de werkwijze van het Centrum kan toelichten, vragen kan beantwoorden, en informatie kan verschaffen over een en ander. Dit zal in totaal ongeveer een uur in beslag nemen is de verwachting.

Aan de site van het Centrum ontlenen we de volgende tekst: `Binnen Centrum ’45 kan poliklinische, dagklinische of klinische behandeling plaatsvinden. Uitgangspunt voor iedere behandeling is het klachtenpatroon van de cliënt. Van daaruit kan gekeken worden hoe, of in welke mate, deze klachten verband houden met de specifieke situatie waarin de cliënt thuis is opgegroeid. Doel van de behandeling zal steeds zijn het beter gaan functioneren in gezin, werk of sociale omgeving. Belangrijk is vaak het inzicht krijgen in wat er nú mis loopt, waarom het mis loopt en hoe daar zelf verandering in aan te brengen. Beëindiging van de behandeling wil niet altijd zeggen dat alle klachten verdwenen zijn, maar wel dat iemand er beter mee kan omgaan.´ Wie meer wil weten kan op de site van het Centrum veel informatie vinden, www.centrum45.nl

P.S. Het Centrum had aanvankelijk gevraagd om het gesprek te combineren met de stichting Sakura. Daarop hebben wij positief geantwoord, maar daarna kregen we het bericht dat Sakura om een afzonderlijk gesprek heeft gevraagd. Jammer, een gemiste kans om ervaringen uit te wisselen en onnodig tijdverlies te voorkomen.

(geplaatst in JIN blad september 2007)

Reacties zijn gesloten.