HULPAANBOD CENTRUM ’45

NIEUW HULPAANBOD van Centrum ’45

(geplaatst in 2007)

Degenen onder de Japans-Indische nakomelingen die hulp behoeven kunnen daarvoor terecht bij de Stichting Centrum ’45. Dirk Wepster gaf hierop zondag jl. een toelichting aan leden van de vereniging JIN. Hij is als klinisch psycholoog/psychotherapeut werkzaam bij het Centrum ’45. In het ontwikkelde hulpaanbod staat centraal dat lotgenoten -onder deskundige begeleiding- met elkaar hun ervaringen delen, in groepsverband. Hiervan gaat, zeker ook voor J.I-nakomelingen, een heilzame werking uit, zo heeft de ervaring van het landelijk behandel- en expertisecentrum uitgewezen. De behandeling blijft overigens uitgaan van op het individu toegesneden maatwerk (in intake, begeleiding en zorg). Let op, ook moeders of kinderen van JIN´ers kunnen indien nodig zich bij het Centrum melden. De kosten van de behandeling worden door de zorgverzekering gedekt, doorgaans inclusief reiskosten. Indien de zorgverzekeraar de reiskosten niet wil uitbetalen, verzorgt Centrum’45 de uitbetaling van deze kosten. Het Centrum zorgt er ook voor dat een (telefonische) hulpvraag van deze nakomelingen snel wordt herkend, en prompt wordt doorverwezen naar de heer Wepster of de heer Driessen die op dit gebied deskundig en ervaren zijn. Op deze manier is geregeld dat JIN´ers niet steeds opnieuw (de achtergrond van) hun geschiedenis behoeven uit te leggen, vaak voor een niet-sympathiserend gehoor.

JIN´ers, ook de nakomelingen die niet zijn aangesloten bij de vereniging (juist hen!), die over het bovenstaande (eerst) nog wat meer informatie willen, kunnen desgewenst even bellen of mailen naar bestuursleden. Dit geldt ook voor vragen die te maken hebben met de Pensioen- en Uitkeringsraad (PUR) en de toepassing van bijzondere wetten (als WUV en WUBO). De PUR is bezig de mensen die de oorlog in Nederlands-Indie hebben meegemaakt, actief te benaderen, ook degenen die in het buitenland wonen, om te bezien of zij van de wettelijke mogelijkheden van ondersteuning op de hoogte zijn en of zij daarvoor in aanmerking komen.

Dirk Wepster kwam zeven jaar geleden voor het eerst in aanraking met J.I.-nakomelingen en hun specifieke problematiek. In het voorjaar van 2006 heeft hij (en de heer Driessen) een pilot geleid waarin ‘lotgenootschap’ als bindende en genezende factor een centrale rol speelde. Op indringende wijze bracht hij onder woorden wat vele JIN’ers als ervaring weergeven, als kind en later. De omgeving waarin zij opgroeiden, zweeg doorgaans, had geen oog voor het kind of was zelfs vijandig. Hoe begrijpelijk op zichzelf ook, deze doorwerking van generatie op generatie bracht voor het kind soms langdurig isolement mee en schaamte- of schuldgevoel. Het is ingrijpend om te zien wat mensen elkaar aandoen, zei hij, maar ook prachtig om de veerkracht te ervaren die zij hebben om toch weer verder te gaan. Ook schetste hij in het kort de ontwikkeling naar meer maatschappelijke openheid en erkenning. Hiermee ging gepaard het toenemen van begrip van de zijde van instellingen van hulpverlening (waarmee hopelijk ook een eind is gekomen aan gevallen van onverschilligheid of onheuse bejegening die JIN’ers hebben ondervonden). Tenslotte gaf hij een toelichting op de methodiek en de benadering van het Centrum in het nieuwe hulpaanbod. Naar verwachting zal in februari in Oegstgeest een groep van start kunnen gaan van Japans-Indische nakomelingen.

Herfstdag 18-11-07 Centrum 45

Leden en partners zijn welkom aanstaande zondag in Buurtcentrum DE LEEUW, in Utrecht. Zaal open 12.30 uur-17.30 uur. Om 14.00 uur zal Dirk Wepster een voordracht houden met als titel “Lotgenotencontact in Centrum ’45?”. Uiteraard met gelegenheid tot het stellen van vragen en voor gesprekken.

Toelichting van zijn kant: ‘Ervaringen in de psychotherapeutische hulpverlening met kinderen uit bovengenoemde groep heeft Centrum gebracht naar een hulpaanbod met daarin lotgenotencontact als genezende factor. Over trauma en schaamte in de levens van oorlogskinderen met een Japanse vader en de mogelijkheid van het onderling delen van ervaringen hieromtrent’.

Mogelijk zal door de heer Wepster in het kort ook informatie op hoofdpunten worden gegeven over de Pensioen- en Uitkeringsraad (PUR) en de hun toevertrouwde uitvoering van de ‘oorlogswetten’ zoals de Wet Uitkeringen Burger-Oorlogsslachtoffers.

Reacties zijn gesloten.