Evert Willem Lindeijer

Op 6 december 2013 overleed Wim Lindeijer. We leerden hem kennen in 1997 op de reis naar Japan met de EKNJ van Dolf en Carry Winkler. Op de foto staat hij links achteraan. Ook wijlen Bauke en Marilou waren erbij. Op de rouwkaart stond “Zalig zijn de vredestichters”, en dat was bijzonder treffend. Wim, waterbouwkundig ingenieur, die zijn aanvankelijk gelukkige kinderjaren in Indonesië doorbracht, kwam als negenjarige in een Japans kamp terecht. Hij verloor daar zijn moeder aan dysenterie. Voor ze ging zei ze tegen hem “Als je hart vol haat is, kan Gods liefde er niet binnen gaan”. Haar afscheidsbrief was in dezelfde stijl. “Verzoening –zo zei Wim in een interview met Henny de Pous– moet niet gebaseerd zijn op het verdoezelen van het verleden, maar juist op het onder ogen zien van hoe het werkelijk was. En desondanks elkaar de hand reiken.” Hij liet het dagboek van zijn vader (POW in Japan) als boek uitkomen. Ook het boek van E.W.Lindeijer verscheen toen, Kisses for Nel and the Children (Neru to kodomotachi ni kisu). Prof. Muraoka (van de Nederland-Japan-Dialoog) vertaalde het in het Ja en Wim bracht het boek in Japan onder de aandacht. Daarmee deed hij heel goede ervaringen op. Takamitsu Muraoka zei in de afscheidsdienst op 14 december ‘Zonder het verleden te ontkennen, moeten we de weg naar de toekomst zoeken, vrij van haat en wraakgevoelens. Het begint met respect voor de ander. Dat was de missie van Wim, die nu ten einde is. Maar onze missie gaat door.’  Voor JIN was Wim een vriend op wie je nooit tevergeefs een beroep deed.

Wim Lindeijer

Wim Lindeijer links achteraan 1997 Tokio met JIN leden bij aartsbisschop (later kardinaal) Shiranagi

Comments are closed.