JAPAN NEDERLAND DIALOOG

Posted on 07/09/2008 by admin

Dutch-Japanese Dialogue, the pacific war and thereafter.

De jaarlijkse bijeenkomst van deze groep wordt gehouden op zaterdag 4 oktober aanstaande, in Houten. Het is alweer de twaalfde bijeenkomst sinds de start in juli 2000. Op 4 oktober zullen onder andere spreken prof. H.Sotobayashi (In memory of Hiroshima and Nagasaki), T. Stephan (If the A-bomb hadn’t fallen..Then what); na de lunch wordt aandacht besteed aan de persoon van Annie Goudswaard. Na discussie volgt de afsluiting van dr. E.W. Lindeijer. Zie voor het gedetailleerde programma de site www.djdialogue.org/engtop.htm. Ook op de JIN-site kan een link hiernaar worden aangeklikt.

De DJ-dialoog vindt zijn oorsprong in 1991 toen enkele in Nederland woonachtige Japanners de motivatie voelden zich in de oorlogsgeschiedenis te verdiepen en daarover contacten te zoeken met Nederlanders. In het bijzonder de heer T. Muraoka, hoogleraar Hebreeuws in Leiden, heeft zich hiervoor ingespannen. Hij maakte kennis met E.W. Lindeijer, wiens vader krijgsgevangen was in Japan (in de ijzermijn en bij de hoogovens van Kamaishi), terwijl hij met zijn moeder en drie andere kinderen op Java was geïnterneerd. Zijn vader heeft een geheim dagboek bijgehouden in de vorm van fictieve brieven aan zijn vrouw en kinderen. Maar bij terugkomst bleek zijn vrouw Nel overleden. Hoe Nel afscheid van het leven nam, en zo haar man en kinderen moest verlaten, behoort tot de aangrijpendste passages van kampverhalen. In 1995 reisde hij met het dagboek van zijn vader naar Kamaishi in Japan, in welke stad hij gastvrij door het bestuur, bevolking en de media werd onthaald. Men wilde het dagboek vertaald hebben. Prof. Muraoka en zijn groep hebben zich hiervoor ingezet, en in 2000 was de Japanse vertaling in boekvorm gereed: Evert W. Lindeijer, Kisses to Nel and Children: from a POW Camp in Japan, tegelijk met een boek van Eidai Hayashi, Memories of Indonesia: Dutch Internment Camps. De eerste DJ-conferentie in Voorthuizen in 2000 was gewijd aan de presentatie van deze boeken.

De DJ-dialoog heeft geen overheidssteun en is niet verbonden met officiële organisaties, zij wil een forum bieden voor discussies van geïnteresseerde burgers, ter bevordering van een beter begrip van beider geschiedenis en cultuur, zonder blind te zijn voor het bittere verleden van WO-II, met het oog op wereldwijde vrede. De verslagen van de DJ-dialoog laten zien dat aan beide kanten van een sterk Christelijke inspiratie sprake is, in het bijzonder waar het gaat om vragen van verzoening, spijt, vergeving en vrede.

Op de conferenties is aandacht voor persoonlijke verhalen uit WO-II of van Japanners in Nederland zoals de bekende Dr. Namba, maar ook voor bijdragen van meer informatieve, wetenschappelijke aard, zoals bijvoorbeeld de informatie van Japanse kant over problemen van geschiedschrijving in Japan, of de lezing over de (teleurstellende) rol van de ZEN-monniken en –kloosters in de jaren 1935-1945 en hun houding na de oorlog, of de lotgevallen van Japanse gevangenen in China en na hun vrijlating in Japan.

Ook de J.I.-nakomelingen zijn aan bod geweest: in 2002 Nanny over haar reis naar Japan; in 2003 Jeanne (Op zoek naar mijn Japanse vader); in 2007 Claudine en Nanny over het in het Japans verschenen boek van Yoko Watanuki, Vader, wie ben je? en Hideko (JIN’ers vertellen), met de vertoning van een deel van de DVD van Marcel Reynst, een compilatie van TV-documentaires en – interviews met JIN-leden.

Alle vermelde bijdragen en nog veel meer zijn op de vermelde site terug te vinden en na te lezen, in het Engels, Nederlands of Japans.

Reacties zijn gesloten.