Koninklijk bezoek aan Japan

vier royalsMet dit fantastische bezoek aan Japan gaan onze gedachten terug naar de begintijd van JIN in 1991 toen het bestuur en eerste leden eensgezind en vol hoop de blik richtten naar Japan om steun te zoeken voor het zoeken naar vaders. JIN schreef een brief aan Koningin Beatrix om aandacht te vragen voor de situatie van de Japans Indische nakomelingen. Hun bestaan was toen nog amper bekend, laat staan erkend. In het antwoord van 13 augustus 1991 stond onder meer “de Koningin heeft met belangstelling kennisgenomen van Uw initiatief tot oprichting van de vereniging JIN en wenst U veel succes bij het nastreven van Uw doelstellingen.”  (Klik voor de volledige tekst van brief en antwoord JINblad1991Brief aan Koningin).

beatrix in japanbeatrix 400 japan

Koningin Beatrix zei in haar tafelrede het volgende. “Helaas hebben de gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog een diepe scheiding tussen onze volken teweeggebracht. Zeer veel Nederlanders zijn toen het slachtoffer geworden van de verschrikkingen van de oorlog in de Pacific. Sommigen raakten hierbij als militair betrokken; maar ook meer dan honderdduizend burgers zijn lange jaren geïnterneerd geweest. Het is een hoofdstuk uit onze geschiedenis dat minder bekend is in Uw land. Vele van mijn landgenoten hebben de oorlog niet overleefd. Zij die wel zijn teruggekomen, blijven getekend door de herinnering. Aan hun leed is daardoor nog altijd geen einde gekomen, ondanks de tijd die sindsdien is verstreken. Hierbij willen wij niet vergeten dat de oorlog in de Pacific weinig landen onberoerd heeft gelaten. Ook in Japan zelf heeft de bevolking de vreselijke gevolgen van de oorlog moeten dragen, voorai in de laatste,
afschuwelijke dagen. Wij mogen de herinnering aan deze oorlogsjaren niet uit de weg gaan. Een eerlijk besef van de beproevingen die ons verleden belasten kan ons helpen gevoelens van wrok en verbittering te overwinnen. De geschiedenis kan niet ongedaan worden gemaakt, maar
wij willen ook niet haar gevangene zijn. De nieuwe generaties in onze beide landen moeten zich nu – weerbaarder door de kennis van het verleden – aan de toekomst kunnen wijden … Na de oorlog heeft in Uw land de democratie vaste voet gekregen en heeft Japan zich ingespannen in al zijn handelen en streven een natie van vrede te zijn.

Aanbeakeizer1991 deze uitspraken van de Koningin zijn de volgende woorden, in Engelse vertaling, van de Keizer voorafgegaan: “I find it very sad that such friendly relations shouid have been marred
because of World War II. Afther the War, Japan resolved that it would live as a nation of peace so that it should never repeat the horrors of war, and has endeavoured to build a new friendship with the Netherlands.”

Daags daarop heeft de toenmalige Japanse Premier in een tot de Koningin gerichte tafelrede de woorden van berouw over het Japanse optreden in de Tweede Wereldoorlog, zoals hij die bij zijn bezoek in juli 1991 aan Nederland had uitgesproken, herhaald en het leed dat vele Neder–
landers in voormalig Nederlands Indië tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben ondergaan, nadrukkelijk genoemd. De heer Kaifu heeft daarbij onder meer gezegd dat hij als gevolg van zijn bezoek aan Nederland nog beter was gaan beseffen dat de littekens bij deze Nederlanders niet gemakkelijk zouden helen. De heer Nakayama, Minister van Buitenlandse Zaken, verzekerde zijn ambtgenoot Van den Broek, de door Japan oprecht gevoelde wroeging tot uitdrukking te willen brengen, alsmede sympathie te willen betuigen met de betrokken Nederlanders en hun verwanten.

In de jaren erna kreeg JIN medewerking van de Japanse Ambassade bij het zoeken naar vaders (al bleef het door ontbrekende of onjuiste gegevens erg moeizaam). Ook kwamen in 1995 de Japanse Peace Exchange Programs tot stand. Van deze door Japan gefinancierde jaarlijkse reis- en verwerkingsprogramma’s hebben sindsdien honderden Nederlandse oorlogsgetroffenen gebruik gemaakt. JIN kon in 1997 hieraan meedoen, onder de paraplu van de stichting Ex Krijgsgevangenen en nabestaanden Japan (EKNJ) van Dolf en Carry Winkler. Tot op heden hebben ca. 100 Japans Indische nakomelingen deze voor hen enorm belangrijke reis kunnen maken. Eind 1995 ontmoette JIN de veteraan en oud journalist K. Uchiyama, die sindsdien ongelooflijk behulpzaam is geweest bij het zoeken naar vaders. Niet te vergeten: in 1995 stichtte Japan een fonds (Asia Women’s Fund) waaruit de circa 75 Nederlandse dwangprostituees na verloop van tijd een compensatie hebben ontvangen.

We denken dat het Koninklijk bezoek aan deze ontwikkelingen heeft bijgedragen, al weten we niet precies hoe. Het verbeteren van de betrekkingen werkt op allerlei manieren positief door. Dat zal ook gelden voor het Koninklijk bezoek anno 2014.

Comments are closed.