ZOEKACTIES JIN BLAD 2007

Hoe staat het met de zoekacties

Zoals bekend is de heer Uchiyama geboren in 1922, dus hij heeft een zeer respectabele leeftijd bereikt. Ik weet nog goed dat ik hem in 1995 ontmoette op een veteranenparty in Osaka, toen hij zei dat hij kon helpen met het zoeken naar vaders, en dat ik dacht, prachtig, en ook: hoe zal het gaan, hij is al een jaar of zeventig!? Hij is nog in goede conditie nu, maar de jaren gaan tellen.

De jaren 1996-2004 waren erg intensief. Het secretariaat van de vereniging fungeerde als coördinatiepunt voor de acties. Dat was dringend nodig onder meer vanwege het grote aantal zoekenden en de noodzaak de kosten te regelen. Uitgangspunt was dat de zoekenden gezamenlijk de reis- en verblijfkosten betaalden, ongeacht het resultaat. De vereniging legde indien mogelijk altijd bij, en steunde de heer Uchiyama waar zij kon. De resultaten van het zoeken stegen ver uit boven die van vóór 1995.

In 2004 is de zoekactiviteit vanuit JIN op een lager pitje gezet: de heer Uchiyama was al 82 jaar oud; voor veel leden was er inmiddels duidelijkheid; voor enkelen was er weinig hoop meer vanwege het gebrek aan gegevens; de eerste generatie had voor een groot deel de Japanreizen achter de rug; en aanwas van nieuwe leden was mondjesmaat.

Tegelijk deed zich een andere ontwikkeling voor. De stichting Sakura haakte na jaren van non-participatie (ze hadden naar hun zeggen eigen contacten) alsnog aan bij de heer Uchiyama. Mevrouw Yoko Huijs-Watanuki fungeert als –tweetalige- intermediair. Bij Sakura was er nog een aantal zoekenden. Recent zijn er nu voor zover ik weet een viertal families gevonden, o.a. van twee bestuursleden van Sakura.

Van deze omschakeling raakten we toevallig op de hoogte. Een nieuw JIN-lid stapte ineens over naar Sakura, omdat zoals hij ons meedeelde, bij hen no cure no pay gold! Ik had toen nog niet gehoord dat er ook voor ons diezelfde regeling was getroffen.

Van twee JIN-leden lopen nu actieve zoekacties, ook met als intermediair Yoko Huijs. Er is voor zover ik weet geen regeling meer voor de kosten van de heer Uchiyama indien een zoekactie niet geslaagd is. Een ander punt is dat hij zoekt voor mensen die bereid zijn naar Japan te komen. Dit om de familie daar zo nodig beter te kunnen overtuigen dat ze meewerken.

Hideko (geplaatst in JIN blad september 2007)

Reacties zijn gesloten.