Jubileum 1 mei 2016

1 – 02 – 1991

1 – 02 – 2016

logoverenigingJIN
imgres

viering 1 mei (details later)

Heden de eerste februari ———————–negentienhonderdéénennegentig, verschenen voor mij, Mr.Theodorus Johannes Dekker, notaris, ter standplaats Albrandswaard:——————————————-

  1. de heer Ronny Anthonius Hilgers, systeem analist, wonende te Lekkerkerk, geboren te Djakarta (Indonesië) op zeven november
    negentienhonderdvijfenveertig;————————-
  2. de heer Rudolf Leonard Böck, bouwkundig ingenieur,wonende te Apeldoorn, geboren te—–Singadjoeroek (Indonesië) op vijf februari negentien honderdvijfenveertig;———————————-
  3. de heer George Wilhelm de Winter, magazijnchef, wonende te Houten, geboren te Bandoeng(Indonesië) op twee mei negentienhonderdvierenveertig.

De comparanten hebben verklaard bij deze akte een vereniging op te richten en daarvoor de volgende statuten vast te stellen:  Naam, zetel en duur.——————-

———————- Artikel 1.————————

  1. De vereniging draagt de naam Japans Indische Nakomelingen (JIN).——————————————–

Op 9 december 1990 werd blijkens de notulen van die vergadering in het huis van George en Ria de Winter te Houten het dagelijks bestuur gekozen van de vereniging JIN i.o. :

Ron Hilgers, voorzitter

Ruud Böck (nu genaamd Takashi Nihéï), secretaris

George de Winter, penningmeester

Algemene leden:

Hideko Gieske en Claudine Meijer

1e familiedag, 5 mei 1991, Shintotempel

De eerste Familiedag werd gehouden op 5 mei 1991 in een ruimte van de Holland Yamakaga Shinto Foundation aan het Windroosplein in Amsterdam, waar Shinto master Paul de Leeuw ons ontving. Op de foto de daar aanwezige J.I.-nakomelingen. Helemaal links staat George de Winter, daarnaast Richard Volckmann, Ruud Böck (nu de naam dragend Takashi Nihéï) en Peter van Esch. Daartussen, geknield, is Ron Hilgers te zien. Zittend, van links af, Yoshie Klop, Esther May, Hideko Gieske, Joan Götz van der Vet, Claudine Meijer.

(Peter van Esch is in 2013 overleden).

bijeenkomst 1989 Japans Cult.Centr, Amsterdam met Robert Croese

Hiernaast zijn groepsfoto’s te zien, genomen op de eerste bijeenkomst op 1 juli 1989 in Amsterdam aan de Nwe Zijds Voorburgwal 177 (in het Japans Cultureel Centrum, verbonden aan ‘t Japanse Winkeltje/Reisbureau Tozai). De groep kwam, voortbouwend op de in 1983 gevormde contactgroep Japanese Roots, bij elkaar door de stimulerende impulsen van Robert Croese (op de foto links, staande op de achterste rij links), die maatschappelijk werker was bij de Indische Welzijnsorganisatie NINES. Op de linker foto staan ook partners van Japans Indische nakomelingen (behalve Han die de foto nam). Na de serieuze vergadering werd na het bekijken van een film over Kyoto en minshuku’s, een bezoek gebracht aan het Kimonohuis en een Futon winkel/showroom. Tenslotte een gezamenlijke (Japanse) maaltijd in restaurant Zizen. De sfeer was enthousiast, ondernemend en hoopvol.

bijeenkomst 1989 Japans Cult.Centr,

Comments are closed.