Website oorlogsgetroffenen.nl

www.oorlogsgetroffenen.nl

Geplaatst op 12/03/2010

Gisteren is de website gelanceerd. Voor het eerst zijn archieven, organisaties en personen in kaart gebracht die na 1945 betrokken waren bij de terugkeer, opvang, nasleep en naoorlogse positie van getroffenen van de Tweede Wereldoorlog uit Nederland en Nederlands-Indië. In het kader van ´Erfgoed van de Oorlog´ hebben het NIOD en het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis dit project in de lucht gekregen. De website biedt ongelooflijk veel informatie die op een gebruiksvriendelijke manier toegankelijk is gemaakt. Ook over Japans-Indische nakomelingen is informatie te vinden. De JIN heeft hieraan meegewerkt. Hoewel we niet zeker zijn dat ieder zich onder de noemer ´oorlogsgetroffene´, ook al is dit woord neutraler dan ´oorlogsslachtoffer´, zou willen identificeren, staat het buiten kijf dat zij deel uitmaken van de nasleep van de oorlog in Nederlands-Indie, alsook van een specifieke problematiek in het naoorlogse Nederland.Verder moeten we niet vergeten of onderschatten dat een aantal van hen als baby, peuter of kleuter met hun moeders onder de Bersiap-periode hebben geleden (en hiervoor WUBO-erkend zijn).

Reacties zijn gesloten.