Inleiding

Japans Indische kinderen zijn in zoverre niet uniek dat in oorlogstijd overal en altijd wanneer legers een ander land bezetten, bezet houden of bevrijden er kinderen worden geboren van inheemse moeders en buitenlandse vaders. Een bekende, treffende verwoording hiervan is: the war did not only take lives, it also created lives.

De Tweede Wereldoorlog heeft in Europa vele van die kinderen voortgebracht, niet alleen van Duitse vaders, maar ook van Russen, Polen, Finnen, Fransen, Amerikanen, Britten en Canadezen. Enkele voorbeelden in Azië zijn de kinderen in Indonesië van Nederlandse vaders geboren in de periode van de koloniale oorlog na 1945; en de kinderen van Australiërs en Amerikanen met Japanse moeders gedurende de bezettingsjaren na 1945.

De kinderen ‘born of war’ hebben doorgaans vergelijkbare problemen en niet het minste probleem is dat vaders vaak onbekend zijn en niet kunnen worden gevonden. Kenmerkend voor de geldende benaderingswijze is dat over het algemeen de kinderen die problemen zelf dienen op te lossen. De staten voeren oorlog, maar de eruit voortgekomen kinderen en hun problemen zijn een aangelegenheid van burgers onder elkaar.

Het is zeer de vraag is of hierdoor voldoende recht kan worden gedaan aan de belangen van de betreffende kinderen die uiteraard buiten hun toedoen met deze problemen zijn geconfronteerd.

Op deze pagina wordt aandacht besteed aan het Symposium van 20 september 2014 in Utrecht van S.O.O. dat als algemeen onderwerp had: Oorlogskinderen, een vergelijking tussen Azië en Europa.

Andere pagina’s zijn gewijd aan

— Europa (het internationale netwerk Born of War i.n., van organisaties uit Denemarken, Duitsland, Frankrijk, België, etc.)

— Indonesië (kinderen van Nederlandse militairen na 1945)

— Japan (kinderen van Australiërs na 1945)

Op zaterdag 20 september 2014 (13:00 – 17:00) heeft de stichting Oorlogsgetroffenen in de Oost (S.O.O.) een symposium georganiseerd over  Oorlogskinderen, een vergelijking tussen Azië en Europa”

De aankondiging luidde als volgt: In voormalig Nederlands-Indië werden oorlogskinderen geboren van Japanse vaders. SOO helpt bij zoekacties naar deze Japanse vaders. Dit symposium vergelijkt de situatie van Duitse, Nederlandse en Japanse oorlogskinderen en wisselt ideeën uit met experts en zusterorganisaties.Speciale aandacht is er voor regel- & wetgeving en sociale acceptatie. Het symposium is een unieke gelegenheid om deze specialisten en panelleden samen te zien. *Het symposium wordt mogelijk gemaakt door de Toyota Foundation.

Gastsprekers: Dhr. Hiroyuki Kawai (advocaat, Sakura Kyodo Law Office, Tokio; assisteert S.O.O. bij zoekacties ), Mw. Toshiko Takano (Philippine Nikkei-jin Legal Support Center), Mw. Gerlinda Swillen (Born of War international network; expert Belgische kinderen), Dr. Stef Scagliola (Stichting Oorlogsliefdekind), Dr. Ester Captain, (hoofd onderzoek Nationaal Comité 4 en 5 mei)

Het volledige verslag dat JIN heeft gemaakt van het symposium met alle sprekers en het panel en de discussie na afloop vindt u hier:  VerslagSymposiumvoorSITE-HG

dagvoorzitter dr. Aya Ezawa

20140920_162218

Mr. Kawai (advocaat Tokio)

20140920_132510

dr. Kaori Maekawa

20140920_132127

Mr. Kawai meets J.I.-descendants (searching father)

20140920_112135