Bestuur

De vereniging JIN is bereikbaar op JINMAIL@chello.nl en via het contactformulier op de site.

Lidmaatschap: € 50 per jaar.

Donaties blijven hard nodig en zijn van harte welkom op rekeningnummer ABN/Amro Bank NL48ABNA 08 14852076

Zie op Facebook de openbare pagina JIN:  www.facebook.com/

Ook op FB een besloten groep JIN voor leden en sympathisanten. Deze kunnen zich aanmelden. (Beheerder is Vz van JIN)

BESTUURLIJK JAARVERSLAG JIN 2014

 

De vereniging is een rechtsvorm waarin de leden stemrecht hebben en de Algemene Ledenvergadering het hoogste orgaan vormt waaraan het bestuur verantwoording heeft af te leggen. Na de Algemene Ledenvergadering van 10 maart 2013 waarin van een aantal bestuursleden afscheid is genomen, onder wie de aftredende voorzitter Silfraire Delhaye, is een nieuw bestuur geformeerd dat op 14 april 2013 voor het eerst bijeenkwam. In de ALV’s van 15 februari 2014 en 1 maart 2015 is het bestuur ongewijzigd aangebleven. Hiernaast zijn de voorzitters te zien vanaf 1991.

Het huidige bestuur bestaat uit

Hideko Gieske-Erentreich (voorzitter)

Dylan Sinay (secretaris)

Marcel Reijnst (penningmeester)
(Fred Binkhuysen fungeert in 2015 als penningmeester a.i.)

Ron Meijer (lid)

Rossy de Winter (lid)

bestuurJIN(2)