[:nl]Bezoek aan Japanse ambassade 2012 (verslag)[:en]Bezoek aan Japanse ambassade 2012 (verslag Robrecht)[:ja]Bezoek aan Japanse ambassade 2012 (verslag Robrecht)[:]

[:nl]Verslag kennismaking 2e
generatie JIN-Sakura met de Japanse Ambassade
Beste ‘tweede generatie genoten’,
Afgelopen vrijdag hebben wij (Babiche Sipkens, Arthur van Geenen, Hemco Murk en
ondergetekende) samen met de twee voorzitters van Sakura (Rob Sipkens) en JIN (Silfraire
Delhaye) een bezoek gebracht aan de Japanse ambassade. Het doel van dit bezoek was onder
andere om ons als tweede generatie te presenteren aan de Japanse diplomaten en tegelijkertijd
onze (motivatie)brieven voor de voortzetting van het Exchange programma persoonlijk te
overhandigen.

Na een korte voorbespreking in het Bel Air Den Haag (waar we met Rob en Silfraire even
kort overlegd hebben hoe de sfeer is in de Japanse ambassade en hoe we onze
motivatiebrieven het beste kunnen verwoorden), zijn wij met zijn zessen vertrokken richting
de ambassade. Daar werden wij zeer vriendelijk en informeel (lees: ongedwongen) ontvangen
door het ambassadepersoneel. Na ons ‘vergaapt’ te hebben aan het mooie oude gebouw,
werden wij welkom geheten door de heer Nomura (functie: counsellor) en mevrouw Morita
(derde secretaris).

Na een kort voorstelrondje hebben Silfraire en Rob een toelichting gegeven op ons bezoek.
Vervolgens hebben Babiche, Hemco, Arthur en ik onze motivatiebrieven beknopt toegelicht
en de (vertaalde) brieven met foto’s in een mooi boek overhandigd. De heer Nomura en
mevrouw Morita hebben namen onze brieven meteen aandachtig door. Na onze persoonlijke
toelichting, hebben wij samen met Rob en Silfraire nog benadrukt dat het ons als tweede
generatie niet alleen gaat om een Japanreis. Het belang voor ons staat voorop het stokje van
onze ouders in de toekomst over te nemen en de banden met Japan en onze generatiegenoten
in Japan aan te halen. Dit hebben wij mede gedaan om te voorkomen dat de Japanse
ambassade denkt dat het alleen maar om het bekostigen van een ‘snoepreisje’ gaat. Wij
hebben beargumenteerd dat we (en vooral onze ouders) allemaal een afzonderlijk verhaal en
geschiedenis hebben. In veel gevallen zijn de ervaringen in meer of minder mate schrijnend,
maar er zijn ook zeker mooie verhalen. Wel speelt bij iedereen het gevoel te weinig van Japan
te weten en graag kennis te maken met de Japanse cultuur, taal en de mensen. Dit mede om
een deel van onze ‘eigen identiteit’ te ontdekken. We hebben benadrukt dat we vereerd
zouden zijn als ook de tweede generatie via een exchange programma de kans krijgt Japan te
bezoeken. Hierbij hebben we duidelijk aangegeven dat alleen echt betrokkenen de kans
moeten krijgen in aanmerking te komen voor een exchange programma (in welke vorm dan
ook). Dit betekent (vooralsnog) de mensen die een motivatiebrief hebben geschreven en
betrokken zijn bij de vereniging JIN resp. Stichting Sakura (bijwonen en organiseren
activiteiten, het schrijven van stukjes en het onderhouden van de noodzakelijke contacten).
3

Ons idee is dat de heer Nomura en mevrouw Morita zeer aandachtig hebben geluisterd naar
onze verhalen. Er kwamen van hun kant ook meerdere vragen, waaruit we op kunnen maken
dat ze open staan voor ons initiatief.

De heer Nomura sloot af met dat hij onder de indruk was van onze brieven en verhalen. Hij
waardeerde het zeer dat wij de tijd hadden vrijgemaakt om ons verhaal te komen vertellen en
zal de brieven overhandigen aan vertegenwoordigers van de Japanse regering. Wel gaf hij aan
dat er dan voor ons een nieuw programma moet worden opgesteld. Eerst moet er nog
goedkeuring komen voor een reis voor de eerste generatie in 2013. Onze verwachting is dan
ook dat mochten er mogelijkheden zijn, dit niet voor 2015 zal plaatsvinden. De heer Nomura
en mevrouw Morita staan echter open voor ons idee en gaan alle moeite doen om ondanks de
huidige economische moeilijke tijd een exchange programma op te zetten binnen de
(financiële) mogelijkheden.

Wij hopen jullie hiermee een goed beeld te hebben gegeven van de dag en houden jullie
uiteraard op de hoogte van de vorderingen. Wellicht zijn jullie hierdoor ook extra
gemotiveerd geraakt om elkaar beter te leren kennen.

Als jullie vragen en/of opmerkingen hebben, bel of mail ons gerust!

Groeten, uiteraard mede namens Babiche, Arthur en Hemco, Robrecht van Eldik

Ps. Wij hebben het idee opgevat om in februari/maart een bijeenkomst te organiseren voor
alle betrokken tweede generatiegenoten. We denken aan iets cultureels (uiteraard Japans
georiënteerd) en een borrel met eventueel een hapje. Als jullie ideeën en suggesties hebben,
laat het ons weten! Het moet uiteraard een uitje worden waar zoveel mogelijk mensen bij
willen en kunnen.[:en]Verslag kennismaking 2e
generatie JIN-Sakura met de Japanse Ambassade
Beste ‘tweede generatie genoten’,
Afgelopen vrijdag hebben wij (Babiche Sipkens, Arthur van Geenen, Hemco Murk en
ondergetekende) samen met de twee voorzitters van Sakura (Rob Sipkens) en JIN (Silfraire
Delhaye) een bezoek gebracht aan de Japanse ambassade. Het doel van dit bezoek was onder
andere om ons als tweede generatie te presenteren aan de Japanse diplomaten en tegelijkertijd
onze (motivatie)brieven voor de voortzetting van het Exchange programma persoonlijk te
overhandigen.

Na een korte voorbespreking in het Bel Air Den Haag (waar we met Rob en Silfraire even
kort overlegd hebben hoe de sfeer is in de Japanse ambassade en hoe we onze
motivatiebrieven het beste kunnen verwoorden), zijn wij met zijn zessen vertrokken richting
de ambassade. Daar werden wij zeer vriendelijk en informeel (lees: ongedwongen) ontvangen
door het ambassadepersoneel. Na ons ‘vergaapt’ te hebben aan het mooie oude gebouw,
werden wij welkom geheten door de heer Nomura (functie: counsellor) en mevrouw Morita
(derde secretaris).

Na een kort voorstelrondje hebben Silfraire en Rob een toelichting gegeven op ons bezoek.
Vervolgens hebben Babiche, Hemco, Arthur en ik onze motivatiebrieven beknopt toegelicht
en de (vertaalde) brieven met foto’s in een mooi boek overhandigd. De heer Nomura en
mevrouw Morita hebben namen onze brieven meteen aandachtig door. Na onze persoonlijke
toelichting, hebben wij samen met Rob en Silfraire nog benadrukt dat het ons als tweede
generatie niet alleen gaat om een Japanreis. Het belang voor ons staat voorop het stokje van
onze ouders in de toekomst over te nemen en de banden met Japan en onze generatiegenoten
in Japan aan te halen. Dit hebben wij mede gedaan om te voorkomen dat de Japanse
ambassade denkt dat het alleen maar om het bekostigen van een ‘snoepreisje’ gaat. Wij
hebben beargumenteerd dat we (en vooral onze ouders) allemaal een afzonderlijk verhaal en
geschiedenis hebben. In veel gevallen zijn de ervaringen in meer of minder mate schrijnend,
maar er zijn ook zeker mooie verhalen. Wel speelt bij iedereen het gevoel te weinig van Japan
te weten en graag kennis te maken met de Japanse cultuur, taal en de mensen. Dit mede om
een deel van onze ‘eigen identiteit’ te ontdekken. We hebben benadrukt dat we vereerd
zouden zijn als ook de tweede generatie via een exchange programma de kans krijgt Japan te
bezoeken. Hierbij hebben we duidelijk aangegeven dat alleen echt betrokkenen de kans
moeten krijgen in aanmerking te komen voor een exchange programma (in welke vorm dan
ook). Dit betekent (vooralsnog) de mensen die een motivatiebrief hebben geschreven en
betrokken zijn bij de vereniging JIN resp. Stichting Sakura (bijwonen en organiseren
activiteiten, het schrijven van stukjes en het onderhouden van de noodzakelijke contacten).
3

Ons idee is dat de heer Nomura en mevrouw Morita zeer aandachtig hebben geluisterd naar
onze verhalen. Er kwamen van hun kant ook meerdere vragen, waaruit we op kunnen maken
dat ze open staan voor ons initiatief.

De heer Nomura sloot af met dat hij onder de indruk was van onze brieven en verhalen. Hij
waardeerde het zeer dat wij de tijd hadden vrijgemaakt om ons verhaal te komen vertellen en
zal de brieven overhandigen aan vertegenwoordigers van de Japanse regering. Wel gaf hij aan
dat er dan voor ons een nieuw programma moet worden opgesteld. Eerst moet er nog
goedkeuring komen voor een reis voor de eerste generatie in 2013. Onze verwachting is dan
ook dat mochten er mogelijkheden zijn, dit niet voor 2015 zal plaatsvinden. De heer Nomura
en mevrouw Morita staan echter open voor ons idee en gaan alle moeite doen om ondanks de
huidige economische moeilijke tijd een exchange programma op te zetten binnen de
(financiële) mogelijkheden.

Wij hopen jullie hiermee een goed beeld te hebben gegeven van de dag en houden jullie
uiteraard op de hoogte van de vorderingen. Wellicht zijn jullie hierdoor ook extra
gemotiveerd geraakt om elkaar beter te leren kennen.

Als jullie vragen en/of opmerkingen hebben, bel of mail ons gerust!

Groeten, uiteraard mede namens Babiche, Arthur en Hemco, Robrecht van Eldik

Ps. Wij hebben het idee opgevat om in februari/maart een bijeenkomst te organiseren voor
alle betrokken tweede generatiegenoten. We denken aan iets cultureels (uiteraard Japans
georiënteerd) en een borrel met eventueel een hapje. Als jullie ideeën en suggesties hebben,
laat het ons weten! Het moet uiteraard een uitje worden waar zoveel mogelijk mensen bij
willen en kunne[:ja]Verslag kennismaking 2e
generatie JIN-Sakura met de Japanse Ambassade
Beste ‘tweede generatie genoten’,
Afgelopen vrijdag hebben wij (Babiche Sipkens, Arthur van Geenen, Hemco Murk en
ondergetekende) samen met de twee voorzitters van Sakura (Rob Sipkens) en JIN (Silfraire
Delhaye) een bezoek gebracht aan de Japanse ambassade. Het doel van dit bezoek was onder
andere om ons als tweede generatie te presenteren aan de Japanse diplomaten en tegelijkertijd
onze (motivatie)brieven voor de voortzetting van het Exchange programma persoonlijk te
overhandigen.

Na een korte voorbespreking in het Bel Air Den Haag (waar we met Rob en Silfraire even
kort overlegd hebben hoe de sfeer is in de Japanse ambassade en hoe we onze
motivatiebrieven het beste kunnen verwoorden), zijn wij met zijn zessen vertrokken richting
de ambassade. Daar werden wij zeer vriendelijk en informeel (lees: ongedwongen) ontvangen
door het ambassadepersoneel. Na ons ‘vergaapt’ te hebben aan het mooie oude gebouw,
werden wij welkom geheten door de heer Nomura (functie: counsellor) en mevrouw Morita
(derde secretaris).

Na een kort voorstelrondje hebben Silfraire en Rob een toelichting gegeven op ons bezoek.
Vervolgens hebben Babiche, Hemco, Arthur en ik onze motivatiebrieven beknopt toegelicht
en de (vertaalde) brieven met foto’s in een mooi boek overhandigd. De heer Nomura en
mevrouw Morita hebben namen onze brieven meteen aandachtig door. Na onze persoonlijke
toelichting, hebben wij samen met Rob en Silfraire nog benadrukt dat het ons als tweede
generatie niet alleen gaat om een Japanreis. Het belang voor ons staat voorop het stokje van
onze ouders in de toekomst over te nemen en de banden met Japan en onze generatiegenoten
in Japan aan te halen. Dit hebben wij mede gedaan om te voorkomen dat de Japanse
ambassade denkt dat het alleen maar om het bekostigen van een ‘snoepreisje’ gaat. Wij
hebben beargumenteerd dat we (en vooral onze ouders) allemaal een afzonderlijk verhaal en
geschiedenis hebben. In veel gevallen zijn de ervaringen in meer of minder mate schrijnend,
maar er zijn ook zeker mooie verhalen. Wel speelt bij iedereen het gevoel te weinig van Japan
te weten en graag kennis te maken met de Japanse cultuur, taal en de mensen. Dit mede om
een deel van onze ‘eigen identiteit’ te ontdekken. We hebben benadrukt dat we vereerd
zouden zijn als ook de tweede generatie via een exchange programma de kans krijgt Japan te
bezoeken. Hierbij hebben we duidelijk aangegeven dat alleen echt betrokkenen de kans
moeten krijgen in aanmerking te komen voor een exchange programma (in welke vorm dan
ook). Dit betekent (vooralsnog) de mensen die een motivatiebrief hebben geschreven en
betrokken zijn bij de vereniging JIN resp. Stichting Sakura (bijwonen en organiseren
activiteiten, het schrijven van stukjes en het onderhouden van de noodzakelijke contacten).
3

Ons idee is dat de heer Nomura en mevrouw Morita zeer aandachtig hebben geluisterd naar
onze verhalen. Er kwamen van hun kant ook meerdere vragen, waaruit we op kunnen maken
dat ze open staan voor ons initiatief.

De heer Nomura sloot af met dat hij onder de indruk was van onze brieven en verhalen. Hij
waardeerde het zeer dat wij de tijd hadden vrijgemaakt om ons verhaal te komen vertellen en
zal de brieven overhandigen aan vertegenwoordigers van de Japanse regering. Wel gaf hij aan
dat er dan voor ons een nieuw programma moet worden opgesteld. Eerst moet er nog
goedkeuring komen voor een reis voor de eerste generatie in 2013. Onze verwachting is dan
ook dat mochten er mogelijkheden zijn, dit niet voor 2015 zal plaatsvinden. De heer Nomura
en mevrouw Morita staan echter open voor ons idee en gaan alle moeite doen om ondanks de
huidige economische moeilijke tijd een exchange programma op te zetten binnen de
(financiële) mogelijkheden.

Wij hopen jullie hiermee een goed beeld te hebben gegeven van de dag en houden jullie
uiteraard op de hoogte van de vorderingen. Wellicht zijn jullie hierdoor ook extra
gemotiveerd geraakt om elkaar beter te leren kennen.

Als jullie vragen en/of opmerkingen hebben, bel of mail ons gerust!

Groeten, uiteraard mede namens Babiche, Arthur en Hemco, Robrecht van Eldik

Ps. Wij hebben het idee opgevat om in februari/maart een bijeenkomst te organiseren voor
alle betrokken tweede generatiegenoten. We denken aan iets cultureels (uiteraard Japans
georiënteerd) en een borrel met eventueel een hapje. Als jullie ideeën en suggesties hebben,
laat het ons weten! Het moet uiteraard een uitje worden waar zoveel mogelijk mensen bij
willen en kunne[:]

Reacties zijn gesloten.