JIN blad 2005

Van de voorzitter, JIN-blad, september 2005

Beste leden en andere lezers,

2005 is het jaar van “60 jaar na dato”, een bekend begrip in het Indisch veld.

In 1945 kwam het einde van Tweede wereldoorlog. Na de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki capituleerde Japan. Daarmee is het leven gered van vele mensen ook in Nederlands-Indie. Tegelijkertijd zijn vele slachtoffers in Japan erbij gekomen.

Het bestuur van de vereniging JIN geeft altijd acte de presence bij de verschillende jaarlijkse herdenkingen zoals de 15 Augustus Herdenking in Den Haag en de Herdenking in Roermond om de slachtoffers van de Japanse bezetting te herdenken. Dichtbij is vaak nog het leed van familieleden van moeders zijde. In Japan zijn de JIN-leden in Hiroshima en Nagasaki geweest om de slachtoffers daar te herdenken.

Nu 60 jaar na dato zijn er spijtbetuigingen geuit door de regering van Japan, en door Nederland aan het adres van Indonesie. Met de kennis en ervaring van het verleden kan men verder bouwen aan de toekomst.

Volgend jaar zal de vereniging JIN 15 jaar bestaan. In die tijd is veel bereikt. Toen kenden velen onze Japanse vaders of families niet. Dankzij dhr. Kaoru Uchiyama die sinds 1995 zoekacties voor ons doet, kennen nu veel leden hun Japanse familie. Als waardering is hij mede door JIN en Sakura als kandidaat voorgedragen voor de bekende FESCO (Foundation for Encouragement of Social Contribution) onderscheiding in Japan. Er is een zeer goede kans dat hij deze onderscheiding in november ontvangt.

Inmiddels zijn veel JIN-leden met de St. EKNJ naar Japan geweest en is onze groep bekend en geaccepteerd. De vereniging mag daar trots op zijn.

Dit jaar, “60 jaar na dato” nodigt de Japanse regering ons voor het eerst rechtsstreeks uit om naar Japan te komen. Samen met de stichting Sakura worden nu elk jaar aan tien Japans Indische nakomelingen een veertiendaagse Japanreis aangeboden. Dit gedurende vijf jaar in het kader van de “Japan-Netherlands Peace Exchange Program”. We zijn de Japanse regering hiervoor bijzonder erkentelijk.

“60 jaar na dato” staat de deur voor ons zestigers open !

Dit hebben wij te danken aan alle JIN-besturen, die vanaf de oprichting bij de Japanse ambassade gepleit hebben voor een eigen Japanreis, maar ook aan onze vrienden die altijd voor ons zijn opgekomen: Dolf & Carry Winkler, Paul Niessen van de st. EKNJ, Leo de Coninck, oud-directeur van de st. Pelita, Nobuo & Masako Yoshioka, Hiroshi Kurokawa, Kaoru Uchiyama, pater Lukas Horstink in Japan en anderen.

Onze kinderen willen meer weten, gaan op onderzoek uit. Chantal Maschke heeft haar doctoraalscriptie over de relaties van Indo-Europese vrouwen met Japanse mannen uit die tijd, afgerond. Zij hield er kortgeleden een lezing over in Den Haag. Zij kenschetst die verhoudingen als doorgaans zorgend en beschermend.

Het is logisch dat de Japanreizen ook bedoeld zijn voor de tweede generatie. Ook die heeft via ons wortels in Japan. Door een reis naar Japan krijgen zij de kans het land, de cultuur en de geschiedenis van hun grootvader beter te leren kennen. Dat kan ook voor hen een geweldige verrijking zijn.

In 1991 gestart als een zelfhulpgroepje zijn wij uitgegroeid tot een bloeiende vereniging, met vele facetten, hopelijk ook voor onze nakomelingen, de tweede generatie, en wie weet, straks de derde.

Hideko Gieske, vz.

Reacties zijn gesloten.