JIN BLAD 2007

JIN magazine 2007

Geplaatst op 13/11/2007 door admin

Het blad is in oktober jl. uitgekomen en aan leden en relaties gestuurd. Een greep uit de inhoud:
1. Voorwoord voorzitter (Hideko)
2. Terug naar Japan (Katsumi)
3. Kranslegging 15 augustus-herdenking
4. Jaarverslag 2006
5. Bijeenkomsten 2006
6. Onze website
7.Hoe staat het met de zoekacties
8.Herfstdag en Centrum 45 
9. Het Indisch Platform
10.Verslag ALV 4-2-2007
11. Indisch Herinneringscentrum Bronbeek
12. Elfde conferentie Nederland-Japan 
13. Inleiding conferentie (Hideko)
14. De schepping van Japan (Bauke)
15. De Japanreizen, hoe het begon, nu en straks 
16. Japanreis Soerajja
17. Idem Dylan Masao
18. Idem Chris Yasuhiro
19. Idem Harry
20. Jeanne kookt
21. Boottocht op de Vecht

Voorwoord voorzitter

Beste JIN-leden en partners,
De vereniging JIN is nu ruim zestien jaar oud. Als je de afleveringen van de JIN-bladen doorbladert, dringt nog eens tot je door hoeveel werk er is verzet sinds de oprichting van de vereniging in februari 1991, en wat een grote vooruitgang er is geboekt. Ik voel wel een duidelijk verschil met 1991. We waren vol energie om de problemen aan te pakken. De media-aandacht was spannend, in het begin onder pseudoniem natuurlijk. Nu weten we soms niet meer of er iets verschijnt over een J.I.-nakomeling. Vooruitgang? Zeker. Maar ook verarming. Toen dachten we dat de “lotgenoten” een onverbreekbare saamhorigheid zouden hebben. Dit bleek een illusie. Discussies veroorzaakten conflicten en een afsplitsing, reeds in 1995.

Ik ben ervan overtuigd dat het nu goed is na te denken over de richting die we moeten kiezen. Wat willen jullie als leden voor de toekomst, en wat niet? We mikken steeds weer op publiciteit, media-aandacht, het vertellen van ons verhaal, het vertonen van films, presentaties. Is het niet zo langzamerhand het bekende verhaal, ook vaak van dezelfde personen? En levert dit eigenlijk wel voldoende op? We zijn als bestuur actief bij andere organisaties, met het laten zien van ons gezicht, met het onderhouden van relaties. Staan die inspanningen nog in een goede verhouding tot de doelstellingen van de JIN? Met de stichting Sakura is de verhouding nog vol vraagtekens. Hoe beperken we –op zijn minst- de negatieve effecten van het bestaan van twee organisaties voor dezelfde beperkte doelgroep? Is er meer mogelijk? We hebben 4 bijeenkomsten per jaar, al heel lang. Vinden de leden hier nog voldoende bevrediging in? Kan het anders of minder?

Jullie zien: heel veel vragen! Niet om het in twijfel te trekken, we kunnen redelijk tevreden zijn, maar vanwege de toekomst. Het zal wel met de leeftijd samenhangen, 16! In dit nummer is stof verzameld om over na te denken. Stel jezelf telkens de vraag: zijn we op de goede weg? Zijn er nieuwe plannen te maken? We zijn ‘n vereniging, dus laat je stem horen bij het bestuur of op de Algemene Ledenvergadering!

Nog één belangrijk ding: het bestuur is bezig om de website van JIN te vernieuwen en aantrekkelijker te maken. Dit biedt veel mogelijkheden voor informatie en communicatie. Kijk op www.Jin-info.nl en geef een reactie als je een vraag hebt of iets kwijt wil!

Hideko Gieske-Erentreich, voorzitter

Reacties zijn gesloten.