Activiteiten

Doelstellingen van de vereniging  

– Bevorderen van contacten tussen JIN’ers in de ruimste zin van het woord

– Opsporen van vaders of familieleden in Japan

– Bieden van onderlinge steun en hulp

– Streven naar meer maatschappelijke openheid en acceptatie

Activiteiten ter verwezenlijking van haar doelstellingen

– Mondeling en schriftelijk verstrekken van informatie over de ver. JIN.

– Informatie en doorverwijzing naar de reguliere hulpverlening

– Ondersteunen van zoekpogingen naar de Japanse vader / familie

– Houden van jaarlijkse periodieke bijeenkomsten

– Informatie geven over de Nederlands-Indische geschiedenis

– Informatie geven over de Japanse cultuur en samenleving

– Jaarlijkse verwerkingsreizen naar Japan

– Onderhouden van contacten met relevante organisaties en instanties in Nederland / Japan.

In het kader van onderstaande statutaire doelstellingen en activiteiten organiseert de vereniging van oudsher doorgaans de volgende bijeenkomsten (de locatie is steeds in het midden van het land omdat de leden uit het hele land komen):

  • De Algemene Ledenvergadering in de maand februari; het bestuur legt verantwoording af over financieel beheer en het beleid; en bespreekt het komende beleid. Ook wordt het bestuurlijk jaarverslag overgelegd.
  • De Familiedag; op de derde of vierde zondag in mei; voor leden en familie een gezellige bijeenkomst al of niet gecombineerd met een uitstapje.
  • De JIN Relatie Dag; op de derde of vierde zondag in september. Een traditie uit de beginjaren van JIN die is voortgezet tot op heden zijn de JIN Relatie Dagen, vroeger ook wel aangeduid als Open Dagen of JIN Dag, waarvoor worden uitgenodigd vertegenwoordigers van zusterorganisaties, relaties, vrienden, familie en alle J.I.-nakomelingen. Gestreefd wordt naar een aantrekkelijk gemengd programma met lezingen, optredens, muziek, dans, ook vanuit Japan, afgesloten met een Indische maaltijd. Verslagen zijn te vinden in de categorie “Relatiedagen’. Hier een voorbeeld uit 2005. Henk Kroon van de KJBB maakte een verslag van deze dag. Zie verslag. 
  • De Herfstdag; op de derde of vierde zondag in november; een gespreks- of themabijeenkomst in het teken van onder andere de Japan reizen.

Een goed beeld van de activiteiten in 2014 geeft het BESTUURLIJK JAARVERSLAG JIN 2014