TERUGBLIK 2009

KORTE TERUGBLIK op 2009

In memoriam

Mw. Christine Erentreich, de moeder van de JIN-voorzitter, overleden op 23 maart

Dhr. Dolf Winkler, oprichter van de EKNJ, overleden op 24 maart

Dhr. Hiroshi Kurokawa, oprichter en voorzitter Kruiscomitee te Mizumaki, Japan, overleden op 24 juli

Dhr. Bauke Talens, oud-voorzitter vereniging JIN, overleden op 7 augustus

Zij zijn allen herdacht op de JIN relatiedag, 20 september. In het JIN-magazine van september zijn In Memoriams verschenen voor Bauke (zie ook deze site), Dolf Winkler, en Hiroshi Kurokawa.

Shinto ceremonie in het Okurahotel, Amsterdam, op 1 januari

Hatsumode (seasonal first visit to the shrine). De Nieuwjaarsviering van de Japanese Dutch Shinzen Foundation werd op uitnodiging bijgewoond door enkele bestuursleden.

De jaarlijkse algemene ledenvergadering is gehouden op 22 februari 2009, De Bilt

De leden hebben het bestuur gesteund inzake het beleid en de financiën, en de plannen voor 2009.

Cherry Blossom festival op 8 april, te Amstelveen

Op uitnodiging van de Japanse ambassade hebben enkele leden dit jaarlijkse festijn bijgewoond.

De Familiedag voor leden en genodigden op 20 juni vond plaats in de vorm van een boottocht

op het IJ in en rondom Amsterdam–Noord met een korte wandeling op de pittoreske bekende Nieuwendammerdijk. Ter afsluiting was er een etentje in de IJ-kantine.

Een welkomstlunch voor dhr.&mw. Motokawa werd op 12 aug. gehouden ten huize van mw. Yukari Tangena (Dialoog Japan-Nederland). De Motokawa’s zijn de oprichters van de Japans – Nederlandse vereniging te Sakura city (bij Tokyo) in Japan. Op uitnodiging was een tiental leden aanwezig.

Japanreis van 05-15 september

In het kader van het “Netherlands-Japan Peace Exchange Programme” hebben Joyce van Eldik en

Wim van Geenen de reis gemaakt naar Japan, waar Joyce haar familie heeft kunnen ontmoeten.

De jaarlijkse JIN relatiedag 20 september in de Bilt kende een opkomst van ruim 100 personen. Er waren vertegenwoordigers van o.a. de St. Bego, Centrum ’45, Indisch Platform, St. Pelita, Japanese-Dutch Shinzen Foundation, Nederlands-Japanse vereniging, Japanse ver. Kamome, st. Sakura, Dialoog Nederland-Japan. Ceremoniemeester Marcel Reijnst vroeg 1 minuut stilte om het overlijden in dit jaar te herdenken van Bauke Talens, Dolf Winkler, Hiroshi Kurokawa en Christine Erentreich (moeder). De voorzitter deelde in haar openingswoord mede dat men in Mizumaki (Japan) ook de in de laatste 5 jaar overleden JIN leden heeft gememoreerd t.w.: Mari-Lou Toonder, Cherie Landegent, Joop Smakman en Bauke Talens. Dr. Peter van Zonneveld gaf een lezing over de Nederlands-Indische literatuur, met aandacht vooor het beeld van Japan daarin. We hoorden een opname van Maria Dermout, die een verhaal van haar voorlas. Onder de indruk was men van de Japanse sopraan Satoko Tanaka, uitgenodigd door de JNCC (hr. en mw. Yoshioka), die ook een sushi workshop hadden geregeld, o.lv. een chefkok. Dhr. en mw. Miki gaven een druk bezochte Katakana workshop. Zoals gebruikelijk werd er gedanst op de muziek van de band “Mundir Mandar” en was er een uitstekende Indische maaltijd.

De Herfstdag, 29 november, De Bilt

Deze bijeenkomst staat sinds de Japanreizen in 1997 in het teken van de reisverslagen van de JIN-leden. Dit jaar zijn Joyce v. Eldik, Wim v. Geenen, Therese ter Heide, Esther May en Hideko Gieske naar Japan geweest. Dr. Aya Ezawa, Japanse sociologe /docente Japanse studies bij de Universiteit van Leiden, heeft een korte presentatie gegeven. Zij wil onderzoek doen naar de wijze waarop wij ons hebben ontwikkeld, met name op maatschappelijk vlak, met de emotionele (identiteits-)aspecten.

Indisch Platform

Silfraire Delhaye vertegenwoordigde de vereniging JIN bij de reguliere vergaderingen.

Reacties zijn gesloten.