VERSLAG JIN RELATIEDAG 2005

Henk Kroon van de vereniging KJBB publiceerde het volgende verslag van de JIN Relatie Dag in 2005.

Op zondag 11 september hield de Vereniging JIN ( Japans Indische Nakomelingen) haar traditionele relatiedag in het fraai gelegen BNMO Centrum in Doorn. BNMO staat voor Bond Nederlandse Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers. Het Centrum werd opgericht in 1983, en biedt nazorgprogramma’s o.a. aan veteranen die aan vredesmissies hebben deelgenomen. Het Veteraneninstituut is inmiddels een begrip in onze maatschappij geworden.

Mevrouw Hideko Gieske, voorzitter, heette haar gasten in twee talen welkom. Vanwege de aanwezigheid van Japanse gasten, onder wie de familie Yoshioka uit Kobe, een vertegenwoordiger van de Japanse Ambassade en leden van dansgroep Tomoaki Hananayagi & Company. Ook vertegenwoordigers van de Stg. Kombi, KJBB, BEGO, het Indisch Platform en ex-bestuursleden van de EKNJ werden hartelijk welkom geheten.

Hideko had een verrassing in petto: dit jaar, 60 jaar na dato, heeft de Japanse regering, in het kader van het ‘Japan-Netherlands Peace Exchange Program’, leden van de JIN en de stichting Sakura uitgenodigd voor een bezoek. Dit aanbod geldt voor de komende 5 jaar! Elk jaar zullen 10 personen, ook van de 2e generatie, aan deze 14-daagse Japanreis kunnen deelnemen.

Mr. Nobuo Yoshioka las een brief voor van de burgemeester van Takarazuka, een stad van 220.000 inwoners, gelegen tussen Osaka en Kobe. Cultureel centrum: vestigingsplaats van de dansgroep. Ook de deelnemers aan de ‘waidako’, slagwerk, vorig jaar kwamen uit deze stad.

Burgemeester Watanabe sprak de wens uit dat men kan genieten van de Japanse cultuur. Hij heette de deelnemers aan de Japanreis bij voorbaat hartelijk welkom.

Dan is het woord aan Leo de Coninck, lid van de commissie van aanbeveling van de Ver. JIN en oud-directeur van Stg. Pelita. “Ik sleur u mee door beelden van de geschiedenis”, opent De Coninck. Hij gooit meteen een knuppel in het hoenderhok en meldt dat ‘geschiedenis’ in Nederland ondergewaardeerd wordt i.t.t. ander landen. Verkeerde beeldvorming wordt vaak misbruikt ten gunste van nationalisme, ideologie of religie. (is het toeval dat het vandaag “nine-eleven” is?) en vormt een hinderpaal voor begrip een vreedzame coëxistentie.

Nederland en de VS zijn voorbeelden van de neiging om beelden van de geschiedenis te verpakken in iets goeds. Het geweten van de natie! Generaal de Gaulle echter: “staten hebben geen geweten, maar belangen”. Dat Nederland en Pearl Harbor zijn aangevallen zonder oorlogsverklaring vooraf, vormt het ‘geweten’ voor wat er daarna gebeurd is. Nederland was het eerste land dat aan Japan de oorlog verklaarde. In wiens belang..?

Zo werd ook de ‘Boerenoorlog’ in Zuid-Afrika verklaard met gekleurde beelden. Men zei er niet bij dat het de Engelsen om het goud en diamant te doen was.

Vooral de aanwezige Indische Nederlanders luisterden kritisch toen De Coninck een aantal (voor)beelden uit de Japanse interneringskampen aanhaalde.

“Kijk naar de waarheid en niet naar de beelden”, hield Leo zijn gehoor voor, “individuen zijn altijd het slachtoffer”. En daarmee kon men instemmen.

In de pauze ontmoette ik mevrouw Nanny Gerritsen, bestuurslid van Stg. Sakura. Ze vertelde opgetogen dat men eindelijk de naam van haar vader (hij was burgerambtenaar in Mandioen tijdens de oorlog) had gevonden in Tokio! Stel je voor: 60 jaar na dato!

Hierna traden de vier leden van de dansgroep’ Tomoaki Hanayaggi & Company’ op. Deze professionals met een danstraining van zeker 10 jaar, dansten de ‘Vier seizoenen’ in een vijftal dansen. Het is op papier niet uit te drukken van welke schoonheid in kleur en stijl deze dansen zijn. Dat moet je beleven. Wat een gratie!

In een bijzaal was inmiddels het Indonesisch buffet gereed gemaakt. Onder de klanken van de band ‘Mundir Mandir’ kon men genieten van een heerlijke maaltijd. En napraten natuurlijk.

Hideko Gieske toonde zich erg blij over deze dag; schitterende locatie, grote opkomst en fijne sfeer. Kortom: geslaagd!

Mevrouw Thea Bouhuijs, manager van het Centrum, bood me daarna een rondleiding door het complex waardoor ik me een heel goed beeld van deze gastvrije accommodatie kon vormen.

Over beelden gesproken…

Henk Kroon (ver. KJBB)

Reacties zijn gesloten.