Kaoru Uchiyama

MINOLTA DIGITAL CAMERASinds het najaar van 1995 toen de secretaris van JIN hem ontmoette, is Kaoru Uchiyama een steunpilaar van JIN geweest in de zoekacties van nakomelingen naar hun vader of diens familie in Japan. Eigenlijk tot op de dag van vandaag. Uchiyama diende als telegrafist in de oorlogsjaren op Java en is na terugkomst in Japan steeds in Indonesië geïnteresseerd gebleven.

Na zijn pensionering als journalist van de Yomiuri Shimbun is hij verschillende malen naar Indonesië gereisd. Toen hij op 71-jarige leeftijd kennis nam van de problemen van de Nederlandse ‘Nisei’ die in Japan hun vader probeerden te zoeken, is hij zich voor deze zaak gaan inzetten. Niet alleen was hij als oud-journalist gewend onderzoek te doen, als veteraan van Java had hij ook kennis van Nederlands-Indië, het geboorteland van de Nisei, en van de situaties tijdens de oorlogsjaren. Hij maakte gebruik van alle schriftelijke bronnen waartoe hij toegang had, en zocht vervolgens personen op die meer zouden kunnen weten. Had hij iemand getraceerd, dan bracht hij een persoonlijk bezoek, om de zaak uit te leggen en zo mogelijk een contact tot stand te brengen. Gerard Salemink en later Lukas Horstink, paters Franciscanen, hielpen hem en de Nederlandse zoekenden als tolk, vertaler, en bemiddelaar.

In 1999 bezocht hij op uitnodiging van het JIN bestuur Nederland bij welke gelegenheid hij tot ere-lid van JIN werd benoemd.

In 2005 ontving hij in Japan voor zijn werk, van de Japanse Foundation for Encouragement of Social Contribution, een FESCO-award (zie aldaar): ” Mr. Uchiyama has continued the difficult task of assisting second generation Hollanders of Japanese descent in finding their fathers, and his many successes brought tranquility and cheerfulness to them, and contributed to Japan-Netherlands relations.(Recommended by Mr. Osamu Namba, Ms. Rozendal Hiroko Teramoto, Ms. Yoko Watanuki”.)

In 2012 werd hij ere-voorzitter van de stichting S.O.O. (zie deze link) en in 2013 ontving hij van de Nederlandse ambassadeur in Tokio eenletterU (bij zijn 90e verjaardag).

Rectification regarding Mr Uchiyama

In the book GEKNAKTE BLOEM  (about comfort women) written by Mrs. Hamer, that a year ago has been published in Japan, a mistake has been made regarding Mr Uchiyama’s duties in wartime. He has not been employed on the infamous Birma Railroad as the text erroneously says. Mr Uchiyama came from a Hiroshima based military centre to Java where he worked in a telegraphist unit. Unfortunately, the mistake was not noticed during translation either (Prof. Muraoka). It came as a shock to Mr Uchiyama, particularly because in her mind’s eye she was seeing her father beaten by him as she wrote in her book. Mrs Hamer earnestly regrets this mistake also because she admires and respects his work greatly and is very thankful for his help in trying to locate some children with Japanese fathers. She confirmed that she will correct the error.

Groeten van Kaoru Uchiyama

Yoko Huijs heeft ons 18 maart jl. het volgende bericht. “Hierbij wil ik de warme groeten van heer Uchiyama aan jullie doorgeven. Ik heb hem vandaag weer eens gebeld. Het gaat goed met hem en zijn vrouw. Hij gymt 3 … zie verder

Kaoru Uchiyama 91 !

U en Amb

Kaoru Uchiyama is jarig! He has reached the age of 91 on November 16th. He is in good health and still helping the foundation of S.O.O. (chairwoman Dr. Kaori Maekawa) which in 2012 took the lead in searching for Japanese … zie verder