Japanstudies_aya_ezawa (1)Dr. Aya Ezawa is sociologe en docent aan de Universiteit van Leiden. Ze heeft onderzoek gedaan, mede op basis van interviews, naar ‘identiteiten’ van Japans-Indische Nakomelingen in Nederland. Aya promoveerde in Illinois (USA). Haar onderzoeksthema’s vallen doorgaans onder de noemer ‘live history research, gender, and national identity’. Het onderwerp staat meer en meer in de belangstelling in verband met de toename van internationale huwelijken en multiculturele identiteiten. Japans-Indische kinderen in Nederland vormen hierbij een bijzondere categorie door de verwevenheid met oorlogsgebeurtenissen en de langlopende effecten van de herinneringen daaraan. Aya houdt over deze onderwerpen voordrachten en lezingen, op seminars in Nederland en elders in Europa. Ook in Japan publiceert zij. In augustus 2012 verscheen een artikel over Japans-Indische nakomelingen in een Japans sociologisch tijdschrift.

De Indië-lezing in de Openbare Bibliotheek Amsterdam trok veel belangstellenden. De lezing van Aya was de moeite waard. Voor degenen die er niet waren, en voor degenen die het op hun gemak nog eens willen nalezen, volgt hier de tekst. Ezawa-Indie-lezing-160308

(Het is knap dat ze zo goed Nederlands spreekt en schrijft, ze is in Duitsland opgegroeid, dus vergeef haar s.v.p. de Germanismen die ze hier en daar nog gebruikt).

5e Indië-Lezing op dinsdag 8 maart 2016
De werkgroep Indië-Lezing heeft een mooi programma in de grote zaal van de Openbare Bibliotheek Amsterdam voor u in petto. Mevrouw Aya Ezawa zal een sociologisch beeld schetsen van de Japans-Indische nazaten. Met tafelgesprek en discussie met de zaal zoals gebruikelijk. Duo Young Released verzorgt muzikale intermezzo’s. Meer info volgt later in de tijd.
Houd deze dinsdagmiddag vast vrij in uw agenda! 
Zie deze FB pagina