Tot en met 2014

Japans- Indische Nakomelingen worden jaarlijks door het Japanse Ministry of Foreign Affairs (MOFA) uitgenodigd voor een tiendaagse reis naar Japan in het kader van het Japan-Netherlands Peace Exchange Program. In de laatste jaren ging het om vier beschikbare plaatsen. In 2013 en 2014 waren er drie plaatsen. De vereniging JIN draagt sinds 1997 kandidaten voor en begeleidt de aanvrage bij de Japanse Ambassade in Nederland. Voor nadere informatie gelieve contact op te nemen met de voorzitter of secretaris van de vereniging.

Het door de MOFA georganiseerde programma voorziet in een geheel gesubsidieerde reis met een reisleider/ gids die ook als tolk kan optreden wanneer nodig. Vaste elementen in de reis zijn een bezoek aan de stad Mizumaki, gelegen bij Fukuoka op het eiland Kyushu (bezoek aan school en ceremonie bij het Kruis Monument voor de Nederlandse gevallen krijgsgevangenen in Japan), Hirado (oude Nederlandse handelspost), Nagasaki (Atoombom Museum en Dejima, het VOC-eiland), Kyoto, Tokio (Nederlandse ambassadeur, receptie MOFA).

Het druk bezette programma is in het algemeen voor de deelnemers een intensieve maar zeer bevredigende ervaring. Voor velen vormt het de eerste kennismaking met Japan (het land van hun vaak onbekende vader).

Het programma is een voortvloeisel van beleid dat in 1994 door de Japanse regering is ingezet. In dat jaar naderde de vijftigjarige herdenking van het einde van de Pacific War en de regering kondigde toen bij monde van Premier Murayama een veelomvattend vredesinitiatief aan. Zie voor de tekst van zijn toespraak en de detimmermans_molentails deze link: (www.mofa.go.jp) “The Peace, Friendship and Exchange Initiative”.

Sinds 1997 hebben bijna 70 van onze JIN leden de reis naar Japan kunnen meemaken. Sommigen nog niet vanwege redenen van allerlei aard, zoals leeftijd, gezondheid, geestelijke rust, zorg voor familie, enz. Naar onze huidige schatting zijn er buiten de organisaties nog enkele tientallen die in aanmerking zouden kunnen komen. Deze nakomelingen geven er in het algemeen de voorkeur aan om het leven voort te zetten zoals het gaat.

Bij de bilaterale ontmoeting tussen de Ministers van Buitenlandse zaken van Nederland en Japan in april van 2014 heeft onze Minister Timmermans aangegeven dat Nederland het waardeert dat het uitwisselingsprogramma voor Nederlandse oorlogsgetroffenen wordt voortgezet.

 

Programma sinds 2015 

In 2015 zijn de Japans-Indische nakomelingen gevoegd bij de grotere groep voormalige krijgsgevangenen en geïnterneerden en hun nabestaanden, om redenen van kostenbesparing en efficiency. Het programma komt grotendeels overeen met wat gebruikelijk was. Zie hiervoor elders op deze pagina. Wel is in het schema hier en daar ruimte gemaakt voor een op de nakomelingen toegespitst programmaonderdeel. Dit jaar zijn twee nakomelingen meegegaan (Renée Tel en Juul). Met deze formule is in feite de begintijd van 1997 en volgende jaren teruggekeerd. Toen heeft JIN zich immers aangesloten bij de stichting Ex-Krijgsgevangenen en Nabestaanden Japan (EKNJ). Zie de pagina ‘geschiedenis’.

Tot en met 2014

Japans- Indische Nakomelingen worden jaarlijks door het Japanse Ministry of Foreign Affairs (MOFA) uitgenodigd voor een tiendaagse reis naar Japan in het kader van het Japan-Netherlands Peace Exchange Program. In de laatste jaren ging het om vier beschikbare plaatsen. In 2013 en 2014 waren er drie plaatsen. De vereniging JIN draagt sinds 1997 kandidaten voor en begeleidt de aanvrage bij de Japanse Ambassade in Nederland. Voor nadere informatie gelieve contact op te nemen met de voorzitter of secretaris van de vereniging.

Het door de MOFA georganiseerde programma voorziet in een geheel gesubsidieerde reis met een reisleider/ gids die ook als tolk kan optreden wanneer nodig. Vaste elementen in de reis zijn een bezoek aan de stad Mizumaki, gelegen bij Fukuoka op het eiland Kyushu (bezoek aan school en ceremonie bij het Kruis Monument voor de Nederlandse gevallen krijgsgevangenen in Japan), Hirado (oude Nederlandse handelspost), Nagasaki (Atoombom Museum en Dejima, het VOC-eiland), Kyoto, Tokio (Nederlandse ambassadeur, receptie MOFA).

Het druk bezette programma is in het algemeen voor de deelnemers een intensieve maar zeer bevredigende ervaring. Voor velen vormt het de eerste kennismaking met Japan (het land van hun vaak onbekende vader).

Het programma is een voortvloeisel van beleid dat in 1994 door de Japanse regering is ingezet. In dat jaar naderde de vijftigjarige herdenking van het einde van de Pacific War en de regering kondigde toen bij monde van Premier Murayama een veelomvattend vredesinitiatief aan. Zie voor de tekst van zijn toespraak en de detimmermans_molentails deze link: (www.mofa.go.jp) “The Peace, Friendship and Exchange Initiative”.

Sinds 1997 hebben bijna 70 van onze JIN leden de reis naar Japan kunnen meemaken. Sommigen nog niet vanwege redenen van allerlei aard, zoals leeftijd, gezondheid, geestelijke rust, zorg voor familie, enz. Naar onze huidige schatting zijn er buiten de organisaties nog enkele tientallen die in aanmerking zouden kunnen komen. Deze nakomelingen geven er in het algemeen de voorkeur aan om het leven voort te zetten zoals het gaat.

Bij de bilaterale ontmoeting tussen de Ministers van Buitenlandse zaken van Nederland en Japan in april van 2014 heeft onze Minister Timmermans aangegeven dat Nederland het waardeert dat het uitwisselingsprogramma voor Nederlandse oorlogsgetroffenen wordt voortgezet.

 

Programma sinds 2015 

In 2015 zijn de Japans-Indische nakomelingen gevoegd bij de grotere groep voormalige krijgsgevangenen en geïnterneerden en hun nabestaanden, om redenen van kostenbesparing en efficiency. Het programma komt grotendeels overeen met wat gebruikelijk was. Zie hiervoor elders op deze pagina. Wel is in het schema hier en daar ruimte gemaakt voor een op de nakomelingen toegespitst programmaonderdeel. Dit jaar zijn twee nakomelingen meegegaan (Renée Tel en Juul). Met deze formule is in feite de begintijd van 1997 en volgende jaren teruggekeerd. Toen heeft JIN zich immers aangesloten bij de stichting Ex-Krijgsgevangenen en Nabestaanden Japan (EKNJ). Zie de pagina ‘geschiedenis’.

Programma

Japans- Indische Nakomelingen worden jaarlijks door het Japanse Ministry of Foreign Affairs (MOFA) uitgenodigd voor een tiendaagse reis naar Japan in het kader van het Japan-Netherlands Peace Exchange Program. In de laatste jaren ging het om vier beschikbare plaatsen. In 2013 en 2014 waren er drie plaatsen. De vereniging JIN draagt sinds 1997 kandidaten voor en begeleidt de aanvrage bij de Japanse Ambassade in Nederland. Voor nadere informatie gelieve contact op te nemen met de voorzitter of secretaris van de vereniging.

Het door de MOFA georganiseerde programma voorziet in een geheel gesubsidieerde reis met een reisleider/ gids die ook als tolk kan optreden wanneer nodig. Vaste elementen in de reis zijn een bezoek aan de stad Mizumaki, gelegen bij Fukuoka op het eiland Kyushu (bezoek aan school en ceremonie bij het Kruis Monument voor de Nederlandse gevallen krijgsgevangenen in Japan), Hirado (oude Nederlandse handelspost), Nagasaki (Atoombom Museum en Dejima, het VOC-eiland), Kyoto, Tokio (Nederlandse ambassadeur, receptie MOFA).

Het druk bezette programma is in het algemeen voor de deelnemers een intensieve maar zeer bevredigende ervaring. Voor velen vormt het de eerste kennismaking met Japan (het land van hun vaak onbekende vader).

Het programma is een voortvloeisel van beleid dat in 1994 door de Japanse regering is ingezet. In dat jaar naderde de vijftigjarige herdenking van het einde van de Pacific War en de regering kondigde toen bij monde van Premier Murayama een veelomvattend vredesinitiatief aan. Zie voor de tekst van zijn toespraak en de details deze link: (www.mofa.go.jp) “The Peace, Friendship and Exchange Initiative”.

Sinds 1997 hebben bijna 70 van onze JIN leden de reis naar Japan kunnen meemaken. Sommigen nog niet vanwege redenen van allerlei aard, zoals leeftijd, gezondheid, geestelijke rust, zorg voor familie, enz. Naar onze huidige schatting zijn er buiten de organisaties nog enkele tientallen die in aanmerking zouden kunnen komen. Deze nakomelingen geven er in het algemeen de voorkeur aan om het leven voort te zetten zoals het gaat.

timmermans_molenBij de laatste bilaterale ontmoeting tussen de Ministers van Buitenlandse zaken van Nederland en Japan in april van dit jaar heeft onze Minister Timmermans aangegeven dat Nederland het waardeert dat het uitwisselingsprogramma voor Nederlandse oorlogsgetroffenen wordt voortgezet.

Zie voor reisverslagen het menu rechtsonder van de categorieën onder het kopje  ‘Reisverslagen’.