De reis 2015 is beeindigd. Renée Tel en Juul zijn moe maar voldaan ruim voor Kerst weer teruggekeerd. In de Japanse pers is aandacht besteed aan het bezoek. 

Vertaling (N.B. In Japan duidt men de nakomelingen aan als nisei=tweede generatie)

KOPPEN Vrouwen uit de tweede generatie Japanse Nederlanders in gesprek met inwoners van Hirado. (kop links); Op bezoek in het vaderland van hun tijdens de oorlog gescheiden vader.(kop rechts)

Tijdens hun reis door het vaderland van hun Japanse vader bezochten de twee vrouwen uit de tweede generatie Japanse Nederlanders, geboren tijdens de tweede wereldoorlog in Indonesië, de stad Hirado. Op de avond van 28 November spraken zij met bewoners en vertelden zij over hun gevoelens voor Japan en voor hun vader.De twee kwamen op uitnodiging van het Ministerie van Buitenlandse Zaken op 26 November aan in Japan en reizen tot 4 December door het land. In Hirado had de ‘Vereniging Internationale Uitwisseling HIRA’ een bijeenkomst georganiseerd waaraan ongeveer 15 mensen meededen. Volgens deze vereniging trouwden tijdens de oorlog in het door Japan bezette Nederlands-Indië veel Japanse militairen met de lokale vrouwen. Maar na de oorlog werden deze militairen teruggeroepen naar Japan, hun vrouwen kinderen achterlatend waarna deze werden vervolgd en gediscrimineerd. Nadat Indonesië de onafhankelijkheid verklaarde, zijn ongeveer 800 vrouwen met hun kinderen naar Nederland verhuisd.De vader van Renée Visser (70) heette ‘Ikeda’ en zou in de provincie Nagasaki tandarts zijn geweest. Toen hij naar Indonesië vertrok zou hij al een dochter en zoon hebben gehad. Renée wijst naar een foto: “Mijn vader zal misschien wel overleden zijn, maar ik zou tenminste mijn halfbroer en -zus willen vinderi’. Juul Kalfsbeek (71), die 15 jaar geleden ontdekte dat haar vader Japans was, vertelt over haar jeugd waarin zij merkte dat zij uiterlijk niet leek op haar moeder en haar Nederlandse stiefvader. Zij zei: “lk vind dat mijn moeder, die in de oorlog veel meer geleden heeft dan ik, een oorlogsslachtoffer is. Ik heb de indruk dat Japan een mooi land met veel aardige mensen is, dus ik zou ook meer willen weten over de cultuur en dergelijke”.