[:nl]

Doelstellingen van de vereniging  

– Bevorderen van contacten tussen JIN’ers in de ruimste zin van het woord

– Opsporen van vaders of familieleden in Japan

– Bieden van onderlinge steun en hulp

– Streven naar meer maatschappelijke openheid en acceptatie

Activiteiten ter verwezenlijking van haar doelstellingen

– Mondeling en schriftelijk verstrekken van informatie over de ver. JIN.

– Informatie en doorverwijzing naar de reguliere hulpverlening

– Ondersteunen van zoekpogingen naar de Japanse vader / familie

– Houden van jaarlijkse periodieke bijeenkomsten

– Informatie geven over de Nederlands-Indische geschiedenis

– Informatie geven over de Japanse cultuur en samenleving

– Jaarlijkse verwerkingsreizen naar Japan

– Onderhouden van contacten met relevante organisaties en instanties in Nederland / Japan.

In het kader van onderstaande statutaire doelstellingen en activiteiten organiseert de vereniging van oudsher doorgaans de volgende bijeenkomsten (de locatie is steeds in het midden van het land omdat de leden uit het hele land komen):

 • De Algemene Ledenvergadering in de maand februari; het bestuur legt verantwoording af over financieel beheer en het beleid; en bespreekt het komende beleid. Ook wordt het bestuurlijk jaarverslag overgelegd.
 • De Familiedag; op de derde of vierde zondag in mei; voor leden en familie een gezellige bijeenkomst al of niet gecombineerd met een uitstapje.
 • De JIN Relatie Dag; op de derde of vierde zondag in september. Een traditie uit de beginjaren van JIN die is voortgezet tot op heden zijn de JIN Relatie Dagen, vroeger ook wel aangeduid als Open Dagen of JIN Dag, waarvoor worden uitgenodigd vertegenwoordigers van zusterorganisaties, relaties, vrienden, familie en alle J.I.-nakomelingen. Gestreefd wordt naar een aantrekkelijk gemengd programma met lezingen, optredens, muziek, dans, ook vanuit Japan, afgesloten met een Indische maaltijd. Verslagen zijn te vinden in de categorie “Relatiedagen’. Hier een voorbeeld uit 2005. Henk Kroon van de KJBB maakte een verslag van deze dag. Zie verslag. 
 • De Herfstdag; op de derde of vierde zondag in november; een gespreks- of themabijeenkomst in het teken van onder andere de Japan reizen.

Een goed beeld van de activiteiten in 2014 geeft het BESTUURLIJK JAARVERSLAG JIN 2014 

[:ja]

Doelstellingen van de vereniging  

– Bevorderen van contacten tussen JIN’ers in de ruimste zin van het woord

– Opsporen van vaders of familieleden in Japan

– Bieden van onderlinge steun en hulp

– Streven naar meer maatschappelijke openheid en acceptatie

Activiteiten ter verwezenlijking van haar doelstellingen

– Mondeling en schriftelijk verstrekken van informatie over de ver. JIN.

– Informatie en doorverwijzing naar de reguliere hulpverlening

– Ondersteunen van zoekpogingen naar de Japanse vader / familie

– Houden van jaarlijkse periodieke bijeenkomsten

– Informatie geven over de Nederlands-Indische geschiedenis

– Informatie geven over de Japanse cultuur en samenleving

– Jaarlijkse verwerkingsreizen naar Japan

– Onderhouden van contacten met relevante organisaties en instanties in Nederland / Japan.

In het kader van onderstaande statutaire doelstellingen en activiteiten organiseert de vereniging van oudsher doorgaans de volgende bijeenkomsten (de locatie is steeds in het midden van het land omdat de leden uit het hele land komen):

 • De Algemene Ledenvergadering in de maand februari; het bestuur legt verantwoording af over financieel beheer en het beleid; en bespreekt het komende beleid. Ook wordt het bestuurlijk jaarverslag overgelegd.
 • De Familiedag; op de derde of vierde zondag in mei; voor leden en familie een gezellige bijeenkomst al of niet gecombineerd met een uitstapje.
 • De JIN Relatie Dag; op de derde of vierde zondag in september. Een traditie uit de beginjaren van JIN die is voortgezet tot op heden zijn de JIN Relatie Dagen, vroeger ook wel aangeduid als Open Dagen of JIN Dag, waarvoor worden uitgenodigd vertegenwoordigers van zusterorganisaties, relaties, vrienden, familie en alle J.I.-nakomelingen. Gestreefd wordt naar een aantrekkelijk gemengd programma met lezingen, optredens, muziek, dans, ook vanuit Japan, afgesloten met een Indische maaltijd. Verslagen zijn te vinden in de categorie “Relatiedagen’. Hier een voorbeeld uit 2005. Henk Kroon van de KJBB maakte een verslag van deze dag. Zie verslag. 
 • De Herfstdag; op de derde of vierde zondag in november; een gespreks- of themabijeenkomst in het teken van onder andere de Japan reizen.

Een goed beeld van de activiteiten in 2014 geeft het BESTUURLIJK JAARVERSLAG JIN 2014 

[:en] 

The JIN association (Japans-Indische Nakomelingen= descendants of Japanese Indonesian-Dutch) was founded on 1 February 1991 for people with a Japanese father and a Indonesian-Dutch mother born in the former Dutch East Indies (Indonesia today) in the period of 1942 – 1947  and their children.

The JIN association developed from an earlier initiative of two women, Cherie and Hideko. They met in 1983 and after they discovered they had similar backgrounds, they started the contact group ‘Japanese Roots’ for everyone else with the same biographical history.

Targets of JIN:

 • Promoting contact among people of Japanese Indonesian-Dutch descent.
 • Offering support and assistance
 • Giving information about and referring to official institutions that can offer assistance.
 • Giving information on Dutch East Indian history.
 • Giving information on Japanese culture and society
 • Giving support when people are tracing their father and other relatives.
 • Organizing annual meetings, thematic conferences, with the opportunity for members to take part in discussions and of course to meet each other socially.

Legally, JIN is an association, which means that its   members decide on its policy and targets. Also, changes in policy and target issues can only be decided on by JIN members. The managing board adheres to policy and targets laid down by JIN members. This is the power of a flourishing democratic association.

JIN activities

The JIN  has grown into a flourishing association, as appeared in the 20 year anniversary in 2011.

 • Ever since the foundation many new members have joined us. They meet each other at annual events such as family days, discussion meetings, relation days, lectures, festivities and meetings.
 • The subsequent boards of managers have put a lot of energy and effort in successfully establishing and maintaining contact with important organizations in the Netherlands and Japan.
 • Special attention has also been paid to establishing and maintaining contact with subsequent ambassadors and their staff, both in the Netherlands and in Japan.
 • Tracing one’s father and family used to be very difficult, but gradually it has become easier. From the very beginning the JIN association has invested a lot of time and energy in helping people.
 • Especially in 1995, when Japanese journalist Mr Kaoru Uchiyama started to cooperate with JIN, things became smoother, easier and faster.
 • Gradually, also because JIN began to publicize its story, times changed, and more openness and acceptance developed. Many members have now traced their fathers or relatives.
 • JIN association has succeeded to enter into valuable relations with various important Japanese organizations and private persons. For example many Japanese traditional music and dance groups visit many JIN events and demonstrate with their performances numerous aspects of Japanese culture.
 • One of the highlights has become the traveling of JIN members to Japan in order to come to terms with their past. From 1997 till 2004 these trips have been made possible by the Japanese government together with the foundation EKJN (Ex Prisoners of War and their next of kin). Since 2005 JIN participates in the Japan-Netherlands Peace Exchange Program financed by the Japanese government. By now most of the 1st generation members have traveled to Japan. These trips are very important to our members.
 • A special, unexpected but very welcome development is the growing interest of JIN members’ children in their family history. These 2nd generation members participate in the trips to Japan. They regularly visit JIN events, they do research, write articles etc.

For Information

Vereniging JIN

Buiksloterbreek 103

1034 XE Amsterdam

The Netherlands  Tel. : 020-6325660

Email: jinmail@chello.nl

Website: www.jin-info.nl

We want to stress explicitly that JIN is a non-profit organization

Membership

Membership is  € 50 per year, to be paid monthly or quarterly

Donations

Your voluntary contribution is very welcome

NL48ABNA 0814852076 in the name of JIN

Een goed beeld van de activiteiten in 2014 geeft het BESTUURLIJK JAARVERSLAG JIN 2014 

[:]