De stichting Oorlogsgetroffenen in de Oost (S.O.O) is in Nederland gevestigd (zie deze link) en het bestuur dat op dhr Uchiyama na bestaat uit leden die in Nederland wonen en werken is als volgt samengesteld:

Dr. Kaori Maekawa, voorzitter

Dr. Aya Ezawa

Yoko Huijs-Watanuki, contact-persoon ere-voorzitter

Erik Broekroelofs, penningmeester

Miyuki Okuyama, secretaresse

Kaoru Uchiyama, ere-voorzitter

De belangrijkste activiteiten van het SOO zijn gericht op:

1. Voortgang van het project vertaling van de Nederlands/Indonesisch Krijgsgevangenen Kaarten

2. Vader Zoekaktie voor Japans-Indische nakomelingen

3. Het presenteren van referentie-documenten en openbare documenten van Japan. 

De toelichting op de site van S.O.O. is als volgt:

De Japanse oorlog in Azië gedurende de Tweede Wereldoorlog heeft onnoemelijk veel leed toegebracht aan de inwoners van Azië. Door deze oorlog werd ook de 4 eeuwen durende vriendschap tussen Nederland en Japan ernstige schade toegebracht. De Japanse bezetting van Nederlands-Indië zorgde er voor dat vele geallieerde krijgsgevangenen  en burgers dwangarbeid moesten verrichten of in kampen of buitenkampen terecht kwamen en honger leden met vaak slechte  medische verzorging.  Velen verloren hun leven in de gevechten, in de kampen of tijdens dwangarbeid. Vele mensen lijden ook nu nog aan trauma’s opgelopen tijdens de oorlog.

De na-oorlogse onderzoeken in Japan bestuderen haar eigen koloniale geschiedenis en tevens buitenlandse onderzoeken  m.b.t. de oorlog in Azië. Het grootste deel van deze studies en discussies in de laatste 60 jaar verwijzen naar primaire en secundaire bronnen van die tijd, die bruikbaar zijn voor diegenen die geleden hebben onder de oorlog.  Hoewel de na-oorlogse vernietiging van gegevens en de bezetting van Japan door de VS tussen ’45 en ’51 heeft geresulteerd in het verdwijnen van veel van deze bronnen en gegevens, zijn er veel gegevens bewaard gebleven, gecatalogiseerd en beschikbaar. Onder dit materiaal bevinden zich krijgsgevangenen-kaarten, gegevens over de geschiedenis van kampen, de tijdelijke krijgsraad en administratieve gegevens en reseach t.b.v. het verre-oosten-tribunal, etc.

SOO helpt om niet-Japans-sprekenden uit te vinden hoe, waar en welk soort oorlogs-gerelateerde studies en gegevens er te vinden zijn. SOO is een Nederlandse organisatie zonder winstoogmerk met als doel verzoening en een wederzijdse dialoog tot stand te brengen tussen diegenen die geleden hebben door de oorlog.

20140920_132127Op zaterdag 20 september 2014 (13:00 – 17:00) heeft de stichting Oorlogsgetroffenen in de Oost (S.O.O.) een symposium georganiseerd over  Oorlogskinderen, een vergelijking tussen Azië en Europa”

In voormalig Nederlands-Indië werden oorlogskinderen geboren van Japanse vaders. SOO helpt bij zoekacties naar deze Japanse vaders. Dit symposium vergelijkt de situatie van Duitse, Nederlandse en Japanse oorlogskinderen en wisselt ideeën uit met experts en zusterorganisaties.

Speciale aandacht is er voor regel- & wetgeving en sociale acceptatie. Het symposium is een unieke gelegenheid om deze specialisten en panelleden samen te zien. *Het symposium wordt mogelijk gemaakt door de Toyota Foundation.

Gastsprekers: Dhr. Hiroyuki Kawai (advocaat, Sakura Kyodo Law Office, Tokio), Mw. Toshiko Takano (Philippine Nikkei-jin Legal Support Center), Mw. Gerlinda Swillen (Born of War international network), Dr. Stef Scagliola (Stichting Oorlogsliefdekind), Dr. Ester Captain, (Nationaal Comité 4 en 5 mei).

tIndertijd is voor JIN van het Symposium een persoonlijk verslag gemaakt. Zie deze link.

VerslagSymposiumvoorSITE-HG

 

In aansluiting op het Symposium was S.O.O. vertegenwoordigd in Berlijn op 25 oktober 2014, het 8e Forum ‘der Kriegskinder’, georganiseerd door Fantom e.V. (Verein zur Forderung von Kunst und Kultur und zur Schaffung eines historischen Bewusstseins). Dr. Maekawa hield een voordracht voor de bij het BOWin aangesloten organisaties, over de kinderen van Japanse vaders in Nederlands-Indië.

Voor JIN is de belangrijkste activiteit het voor nakomelingen zoeken naar vaders c.q. hun families in Japan. Zie elders op de site.