De vereniging JIN is bereikbaar op JINMAIL@chello.nl en via het contactformulier op de site.

Lidmaatschap: € 50 per jaar. Donaties blijven hard nodig en zijn van harte welkom op rekeningnummer ABN/Amro Bank NL48ABNA 08 14852076

Zie op Facebook de openbare pagina JIN:  www.facebook.com/ Ook op FB een besloten groep JIN voor leden en sympathisanten. Deze kunnen zich aanmelden. (Beheerder is Vz van JIN)

De vereniging is een rechtsvorm waarin de leden stemrecht hebben en de Algemene Ledenvergadering het hoogste orgaan vormt waaraan het bestuur verantwoording heeft af te leggen. Na de Algemene Ledenvergadering van 10 maart 2013 waarin van een aantal bestuursleden afscheid is genomen, onder wie de aftredende voorzitter Silfraire Delhaye, is een nieuw bestuur geformeerd dat op 14 april 2013 voor het eerst bijeenkwam. In de ALV’s van 15 februari 2014 en 1 maart 2015 is het bestuur ongewijzigd aangebleven. Hiernaast zijn de voorzitters te zien vanaf 1991.

Na het overlijden van de voorzitter Hideko Gieske (4 oktober 2016) hebben in de ALV van medio 2017 de leden Ron Meijer en Rossy de Winter hun functie neergelegd, en is een nieuwe voorzitter benoemd, Arlène Tel. Zij is een tweede generatie lid, een sansei. Dylan en Marcel zijn aangebleven, het huidige bestuur bestaat dus uit

Arlène Tel (voorzitter)

Dylan Sinay (secretaris)

Marcel Reijnst (penningmeester)

 

VIDEO IMPRESSIE van het 25 jarig jubileum van de vereniging JIN op 1 mei 2016 in Kumpulan Bronbeek in Arnhem (video van Ernst de Groot). Ik dank ieder die een bijdrage heeft geleverd aan het welslagen van de dag. De viering is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het vfonds, en door enkele donaties van leden en relaties. Hideko.

 

 

Bestuur van 2013 tot 2016 

Hideko Gieske-Erentreich (voorzitter)

Dylan Sinay (secretaris)

Marcel Reijnst (penningmeester)

Ron Meijer (lid)

Rossy de Winter (lid)

bestuurJIN(2)

BESTUURLIJK JAARVERSLAG JIN 2014