Sinds 1991 heeft de vereniging één of tweemaal per jaar een verenigingsblad uitgegeven. Daarin staat veel wat voor diverse, later ingehaakte leden onbekend is, en wat ook anderszins de moeite waard is om weer onder de aandacht te brengen. Zie de categorie ‘JIN bladen’.