Om spraakverwarring te voorkomen: met ‘tweede generatie’ duiden we hier de kinderen aan van de (in Indië/Indonesië geboren) Japans Indische nakomelingen. In Japan wordt een andere aanduiding gebruikt. Daar wordt deze ’tweede generatie’  sansei genoemd, d.i. derde generatie, want het woord voor in 1945 en 1946 in Indië/Indonesië van Japanse vaders geboren kinderen is in Japan nisei, d.i. tweede generatie. De kinderen van nisei zijn sansei, derde generatie. 

In 2012 is een bundeling van motivatiebrieven van de tweede generatie aangeboden aan de Japanse ambassade. Daarin gaven zij hun betrokkenheid weer om deel te nemen aan de ‘verwerkingsreizen’. De ontvangst was welwillend maar bleef zonder concreet gevolg. Lees hier het verslag.