Januari 2016 Céline

Ik ben Céline Talens, ik maak theater. Ik ben een kwartje, zoals dat heet. Mijn vader was half-Japans, half Nederlands en mijn moeder is een Nederlandse. Ik vind die percentages maar lastig. Wat zegt dit over identiteit? Dat ik niet helemaal Nederlander ben? Mensen met een Japans Indische achtergrond hebben vaak het gevoel er niet volledig te mogen zijn. Zelf heb ik hier geen moeite mee, maar ik ben wel nieuwsgierig naar hoe dat komt. Ik vermoed dat het grotendeels te maken heeft met hoe we met geschiedenis omgaan. Er is een hoop uit ons koloniaal- en oorlogsverleden waar we weinig tot geen ruimte aan bieden. En waar onwetenheid en ontkenning uit voortvloeien. Dus ben ik op zoek naar de verhalen uit de Tweede Wereldoorlog in Nederlands Indië. Om ruimte te creëren voor de onbekende of weinig vertelde verhalen. Met als uiteindelijk doel een voorstelling. Geen wraak-verhaal, geen politiek-correcte versie, maar een verhaal dat nog niet verteld is. Op deze blog een kort verslag van mijn bevindingen.

Heb je tips, een verhaal, een contact, dan hoor ik dat graag.

Contact: celinetalens@gmail.com
of kijk op www.celinetalens.com

Om spraakverwarring te voorkomen: met ‘tweede generatie’ duiden wij, als eerste generatie, in Nederland onze kinderen aan. In Japan worden de in 1945 en 1946 in Indie van Japanse vaders geboren kinderen niet als eerste generatie aangeduid maar als Nisei = tweede generatie. De kinderen van Nisei zijn Sansei, derde generatie. 

relatiedag-06-Kendo-e13923839213951De vereniging JIN heeft van meet af aan de kinderen en later de kleinkinderen betrokken bij de activiteiten en de verhalen van de leden. Vaak zijn hele families op de jaarlijkse JIN relatiedag verschenen om een gezellige dag met een interessant programma te hebben, afgesloten met een gezamenlijke maaltijd. Er zijn ook velen van de tweede generatie die het meer van een afstandje willen volgen of geheel hun eigen weg willen gaan. Wat prima is natuurlijk. Aan de andere kant heeft de eerste generatie wel ervaren dat een deel van deze groep meer betrokken is. Te denken is aan actief op zoek gaan naar hun grootvader; het Japanse element inpassen in de studie bv als scriptieonderwerp; op eigen gelegenheid naar Japan gaan; een Japanse hobby ontwikkelen (kendo, bonsai, manga, kunst, sumo (d.w.z. kijken..), enzovoort. Voorbeelden zijn hieronder op deze pagina te vinden.

JIN is in 1995 begonnen met het idee uit te werken dat ‘we’ zelf naar Japan zouden moeten gaan. Praten met en bij elkaar, over gevoelens, ervaringen, identiteit en zo meer, hoe comfortabel en waardevol op zich ook, was niet voldoende om verder in de eigen ontwikkeling te komen. In 1997 lukte het om een grote JIN groep van zestien personen te vormen, die op eigen kosten met de EKNJ van Dolf en Carry Winkler op reis wilden. Bijzonder was dat er drie moeders van nisei meegingen en zelfs al één sansei (kleinkind). De reiservaringen waren over de hele linie erg goed. De reizen zijn vervolgens door de Japanse ambassade opgenomen in hun Peace Exchange programma.

michael-trouwt-e13923833932441JIN probeerde ook geïnteresseerde kinderen (sansei) mee te laten gaan. In 2001 gelukte dat voor het eerst met Michael. Het bijzondere van deze reis is dat hij de vrouw ontmoette met wie hij nu getrouwd is!  JIN slaagde er in in 2005 en 2006 vijf ‘kinderen’ mee te laten gaan (Cartouche, Constantijn, Arnout; Dylan, Chris, Harry). In 2006 profiteerde voor het eerst ook een Sakura-sansei van deze mogelijkheid (Richard jr.). (Door de afsplitsing in 1995 kon Sakura pas in 2002 aanhaken bij deze reizen). In 2007 veranderde de ambassade van beleid, en werden weer alleen plaatsen voor de eerste generatie nakomelingen gereserveerd. In latere jaren hebben veel nakomelingen hun kinderen een keer zelf op reis naar Japan meegenomen (bijvoorbeeld Ton; Bert; Olga; Bauke, Freda, enz.).

Kinderen van de tweede generatie zijn zeer verschillend in de wijze waarop zij omgaan met het gegeven voor een kwart van Japanse afkomst te zijn. Velen laten dit gewoon links liggen. Anderen willen als gezegd méér. Ook zijn er die meer problematische aspecten tot klaarheid willen brengen. Dit kan voor een deel samenhangen met de eigen opvoeding. Enkele jaren terug is een soort contactgroep gevormd die de behoeften heeft geïnventariseerd. Dit mondde uit in een pleidooi voor deelname aan Japan-reizen. De individuele motivatiebrieven zijn gebundeld en door hen met de toenmalige voorzitters van JIN en Sakura (Silfraire en Rob) aan de Japanse ambassade (in Japanse vertaling) aangeboden. Zie voor het verslag hier. Op de ambassade heeft men van een en ander zeer welwillend kennisgenomen. Tot een concreet resultaat op dit vlak heeft dit niet geleid.

secretaris JIN

secretaris JIN

Momenteel lijkt de betrokkenheid van de tweede generatie (mede hierdoor waarschijnlijk) verder afgenomen. Het heeft ook te maken met de levensfase. De meesten zitten midden in de gezinsvorming en de opbouw van de carrière. Om eerlijk te zijn is de verdeeldheid tussen hun ouders (JIN en Sakura) ook niet bepaald een stimulans gebleken. JIN heeft een vertegenwoordiger in het bestuur (secretaris Dylan), maar verdere kandidaten om (bestuurlijke) activiteiten op zich te nemen of die over te nemen zijn moeilijk te vinden. Intussen ziet het JIN bestuur het als zijn taak om informatie en kennis over de eigen geschiedenis op peil te houden, uit te breiden en beschikbaar te stellen, onder andere via deze site. Er zal ook bij de nakomende generaties altijd behoefte aan zijn.

Céline

2012

Een bundeling van motivatiebrieven van de tweede generatie (om deelname in de Japanreizen) is in 2012  aan Japanse ambassade aangeboden. Lees hier het verslag.

Michiko op reis

Chantal 2007

[:ja]

Om spraakverwarring te voorkomen: met ‘tweede generatie’ duiden wij, als eerste generatie, in Nederland onze kinderen aan. In Japan worden de in 1945 en 1946 in Indie van Japanse vaders geboren kinderen niet als eerste generatie aangeduid maar als Nisei = tweede generatie. De kinderen van Nisei zijn Sansei, derde generatie. 

relatiedag-06-Kendo-e13923839213951De vereniging JIN heeft van meet af aan de kinderen en later de kleinkinderen betrokken bij de activiteiten en de verhalen van de leden. Vaak zijn hele families op de jaarlijkse JIN relatiedag verschenen om een gezellige dag met een interessant programma te hebben, afgesloten met een gezamenlijke maaltijd. Er zijn ook velen van de tweede generatie die het meer van een afstandje willen volgen of geheel hun eigen weg willen gaan. Wat prima is natuurlijk. Aan de andere kant heeft de eerste generatie wel ervaren dat een deel van deze groep meer betrokken is. Te denken is aan actief op zoek gaan naar hun grootvader; het Japanse element inpassen in de studie bv als scriptieonderwerp; op eigen gelegenheid naar Japan gaan; een Japanse hobby ontwikkelen (kendo, bonsai, manga, kunst, sumo (d.w.z. kijken..), enzovoort. Voorbeelden zijn hieronder op deze pagina te vinden.

JIN is in 1995 begonnen met het idee uit te werken dat ‘we’ zelf naar Japan zouden moeten gaan. Praten met en bij elkaar, over gevoelens, ervaringen, identiteit en zo meer, hoe comfortabel en waardevol op zich ook, was niet voldoende om verder in de eigen ontwikkeling te komen. In 1997 lukte het om een grote JIN groep van zestien personen te vormen, die op eigen kosten met de EKNJ van Dolf en Carry Winkler op reis wilden. Bijzonder was dat er drie moeders van nisei meegingen en zelfs al één sansei (kleinkind). De reiservaringen waren over de hele linie erg goed. De reizen zijn vervolgens door de Japanse ambassade opgenomen in hun Peace Exchange programma.

michael-trouwt-e13923833932441JIN probeerde ook geïnteresseerde kinderen (sansei) mee te laten gaan. In 2001 gelukte dat voor het eerst met Michael. Het bijzondere van deze reis is dat hij de vrouw ontmoette met wie hij nu getrouwd is!  JIN slaagde er in in 2005 en 2006 vijf ‘kinderen’ mee te laten gaan (Cartouche, Constantijn, Arnout; Dylan, Chris, Harry). In 2006 profiteerde voor het eerst ook een Sakura-sansei van deze mogelijkheid (Richard jr.). (Door de afsplitsing in 1995 kon Sakura pas in 2002 aanhaken bij deze reizen). In 2007 veranderde de ambassade van beleid, en werden weer alleen plaatsen voor de eerste generatie nakomelingen gereserveerd. In latere jaren hebben veel nakomelingen hun kinderen een keer zelf op reis naar Japan meegenomen (bijvoorbeeld Ton; Bert; Olga; Bauke, Freda, enz.).

Kinderen van de tweede generatie zijn zeer verschillend in de wijze waarop zij omgaan met het gegeven voor een kwart van Japanse afkomst te zijn. Velen laten dit gewoon links liggen. Anderen willen als gezegd méér. Ook zijn er die meer problematische aspecten tot klaarheid willen brengen. Dit kan voor een deel samenhangen met de eigen opvoeding. Enkele jaren terug is een soort contactgroep gevormd die de behoeften heeft geïnventariseerd. Dit mondde uit in een pleidooi voor deelname aan Japan-reizen. De individuele motivatiebrieven zijn gebundeld en door hen met de toenmalige voorzitters van JIN en Sakura (Silfraire en Rob) aan de Japanse ambassade (in Japanse vertaling) aangeboden. Zie voor het verslag hier. Op de ambassade heeft men van een en ander zeer welwillend kennisgenomen. Tot een concreet resultaat op dit vlak heeft dit niet geleid.

secretaris JIN

secretaris JIN

Momenteel lijkt de betrokkenheid van de tweede generatie (mede hierdoor waarschijnlijk) verder afgenomen. Het heeft ook te maken met de levensfase. De meesten zitten midden in de gezinsvorming en de opbouw van de carrière. Om eerlijk te zijn is de verdeeldheid tussen hun ouders (JIN en Sakura) ook niet bepaald een stimulans gebleken. JIN heeft een vertegenwoordiger in het bestuur (secretaris Dylan), maar verdere kandidaten om (bestuurlijke) activiteiten op zich te nemen of die over te nemen zijn moeilijk te vinden. Intussen ziet het JIN bestuur het als zijn taak om informatie en kennis over de eigen geschiedenis op peil te houden, uit te breiden en beschikbaar te stellen, onder andere via deze site. Er zal ook bij de nakomende generaties altijd behoefte aan zijn.

Een bundeling van motivatiebrieven van de tweede generatie (om deelname in de Japanreizen) is in 2012  aan Japanse ambassade aangeboden. Lees hier het verslag.

Michiko op reis

Chantal 2007

[:]